Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare in vederea ocuparii funcţiei publice de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul SERUI – Compartiment Economic, Achiziţii Publice şi Executare Silită