Comunicat de presă

Pe parcursul anului 2015 se va desfăşura „Acţiunea privind îmbunătăţirea stării de securitate în muncă a lucrătorilor din întreprinderi mijlocii şi mari prin desfăşurarea de activităţi de informare, conştientizare, monitorizare şi control privind respectarea prevederilor legale referitoare la legislaţia de securitate şi sănătate în muncă.”
Urmare a activităţii de îndrumare metodologica a inspectoratelor teritoriale de muncă a rezultat necesitatea ca la nivel local, în diferite domenii de activitate economică, în principal în domeniile de activitate identificate în Anexa nr. 5 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1425, cu modificările şi completările ulterioare, să se continue activitatea începută în anul 2013 de monitorizare a câte 2 întreprinderi de fiecare inspector de muncă cu funcţie executivă din cadrul compartimentului securitate şi sănătate în muncă. Prin dezvoltarea acestui proiect se urmăreşte îmbunătăţirea stării de securitate şi sănătate în muncă pentru întreprinderi din categoria întreprinderilor mijlocii şi mari.

Obiectivele care vor fi urmărite în cadrul acţiunii sunt:

  • îmbunătăţirea stării de securitate şi sănătate în muncă în întreprinderile mijlocii şi mari, prin scăderea numărului de neconformităţi prezente în mediul de muncă.
  • promovarea de către inspectorii de muncă a rezultatelor finale, precum şi a unora din rezultatele intermediare obţinute, ca exemple de bune practici privind îmbunătăţirea stării de securitate şi sănătate în muncă pentru celelalte întreprinderi/unităţi mijlocii şi mari din judeţ.
Mijloace de atingere a obiectivelor sunt: activităţi de informare, conştientizare, monitorizare şi control privind respectarea prevederilor legale referitoare la legislaţia de securitate şi sănătate în muncă şi informări privind derularea proiectului transmise către mass-media de către fiecare inspectorat teritorial de muncă, precum şi organizarea de mese rotunde, întruniri cu reprezentanţi ai întreprinderilor mijlocii şi mari din judeţ, în vederea diseminării exemplelor de bune practici în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
 
p. Inspector Şef
Nicolae DUMITRU