Tematică de control Sănătate şi Securitate în Muncă

AtaşamentMărime
PDF icon Tematică de control SSM transport şi distribuţie energie electrică65.47 KB
PDF icon Tematica lucru la inaltime12.8 KB
PDF icon Tematică de control - macarale care se verifica in mod obligatoriu de inspectorii de specialitate40.78 KB
PDF icon Tematica de control - activitati cu produse de protectia plantelor30.44 KB
PDF icon Tematica de control securitate si sanatate in munca - REMATURI38.53 KB
PDF icon Tematica de control securitate si sanatate in munca - Fabricarea articolelor din material plastic33.12 KB
PDF icon Tematica de control securitate si sanatate in munca - Confectii metalice36.38 KB
PDF icon Tematica de control securitate si sanatate in munca privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă40.89 KB
PDF icon Tematica de control securitate si sanatate in munca referitoare la activităţile din agricultură - cultivarea cerealelor24.33 KB
PDF icon Tematica de control securitate si sanatate in munca - desfacere produse petroliere20.78 KB
PDF icon Tematica de control SSM referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de agenţii biologici34.21 KB
PDF icon Tematică de control privind modul în care sunt respectate prevederile Legii nr.319/2006 - Cod CAEN 432130.93 KB
PDF icon Tematică de control referitoare la expunerea lucrãtorilor la riscurile generate de utilizarea agentilor chimici37.99 KB
PDF icon Tematică de control referitoare la activităţile din industria confecţiilor textile24.49 KB
PDF icon Tematică de control securitate si sanatate in munca - consultare lucratori47.47 KB
PDF icon Tematică de prevenire si protecţie în unitati care îsi desfãsoarã activitatea si lucrãtori din alte unitati si/sau independenţi88.82 KB
PDF icon Tematica de control securitate si sanatate - control pe traseu autovehicule pentru transportul persoanelor21.3 KB
PDF icon Tematica de control privind modul in care sunt respectate prevederile Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă1.54 MB
PDF icon Tematica de control privind cerinţele minime de SSM pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă54.92 KB
PDF icon Tematica privind normativele tehnice privind echipamentele de protecţie utilizate la instalaţii electrice de înaltă tensiune35.54 KB
PDF icon Tematica de control - cerinţe minime SSM pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de agenţi chimici18.26 KB
PDF icon Tematica privind respectarea prevederile Legii nr. 319/2006 referitor la organizarea şi desfãsurarea activitãţii SSM - Caen 432131.63 KB
PDF icon Tematica privind respectarea prevederile Lg.319/2006 referitor la organizarea si desfãsurarea activitãţii de SSM (4321) 30.08 KB
PDF icon Tematica de control pentru exploatari forestiere769.82 KB
PDF icon Tematica referitoare la expunerea lucrãtorilor la riscurile generate de agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă55.49 KB
PDF icon Tematica privind cerinţele minime de SSM pentru manipularea manuală a maselor cu riscuri pentru lucrători afecţiuni dorsolombare23.2 KB
PDF icon Tematica privind verificarea modului în care se respectă prevederile SSM în activitatea de turism şi alimentaţie publică114.57 KB
PDF icon Tematica de control privind cerinţele minime SSM referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot23.96 KB
PDF icon Tematica de control privind cerinţele minime SSM referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii23.21 KB
PDF icon Tematica de control privind organizarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă49.19 KB
PDF icon Tematica de control privind prelucrarea primară a lemnului40.11 KB
PDF icon Tematica de control privind asigurarea instruirii lucrătorilor desemnaţi să aplice măsurile de prim ajutor24.66 KB
PDF icon Tematica de control privind fabricarea hartiei şi a produselor din hârtie33.83 KB
PDF icon Tematica de control privind fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor33.91 KB
PDF icon Tematica privind modul în care sunt însuşite, aplicate şi respectate prevederile legale specifice activ. de protecţie şi gardă36.24 KB
PDF icon Tematica de control securitate şi sănătate în muncă în laboratoare37.77 KB
PDF icon Tematica de control securitate şi sănătate în muncă pentru F.N.C.-uri şi silozuri130.14 KB
PDF icon Tematica referitoare la modul în care sunt respectate prevederile OUG 99/2000 privind masurile aplicabile la temperaturi extreme27.61 KB
PDF icon Tematica de control securitate şi sănătate în transportul naval27.97 KB
PDF icon Tematica de control securitate şi sănătate în construcţii57.7 KB
PDF icon Tematică de control securitate şi sănătate în muncă produse textile, pielărie şi încălţăminte631.06 KB
PDF icon Tematică SSM - comerţ cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun31.72 KB
PDF icon Tematică de control securitate şi sănătate în muncă întreţinerea şi repararea autovehiculelor (cod CAEN 4520)20.11 KB