Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, angajatorii au obligația de a majora salariile angajaților plătiți cu salariul minim mai mult de 24 de luni, atât pentru contractele cu norma întreagă, cât și pentru cele cu timp parțial.

Citiţi mai departe
În atenția:
1. Angajatorilor
2. Serviciilor externe

Având în vedere situațiile identificate în practica de control vă informăm că, conform procedurilor operaționale interne, în cadrul unei vizite de control, una dintre activitățile preliminare, este aceea de a se stabili persoanele din partea unității care vor participa la acțiune/control, persoanele de legătură, persoanele care pot dispune punerea la dispoziție a materialelor solicitate persoana de contact (din partea întreprinderii/unității). Toate aceste aspecte vor fi consemnate în scris, documentul purtând semnătura angajatorului, care va fi arhivat la documentele de control. În ceea ce privește participarea la control, vor fi avute în vedere dispozițiile  art. 16 alin. (1) Codul Muncii, astfel încât orice participant din partea angajatorului, să îl reprezinte pe acesta, cu împuternicire scrisă, în condițiile legii, respectiv:
  • în calitate de reprezentant legal;
  • în calitate de salariat cu contract individual de muncă.
Citiţi mai departe
În atenția tuturor angajatorilor:

”Reamintim că, începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe ţară, garantat în plată a fost stabilit în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei/oră. Pentru domeniul agricultură şi industrie alimentară, salariul minim rămâne și anul acesta la nivelul de 3.000 de lei lunar.
Citiţi mai departe
Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 2171/25.11.2022 pentru aprobarea Modelului – cadru al contractului individual de muncă a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1180 din data de 09.12.2022. Cu aceeaşi dată modelul folosit în ultimii ani este abrogat și-și încetează aplicabilitatea.
Citiţi mai departe
CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA DE ÎNCADRARE ÎN MUNCĂ A CETĂŢENILOR UCRAINENI CARE PROVIN DIN ZONA DE CONFLICT ARMAT DIN UCRAINA (O.U.G. 20/2022 şi Ordinul 301/2022 – Procedura de încadrare în muncă a cetăţenilor ucraineni care provin din zona de conflict armat din Ucraina)
”Termeni și condiții de angajare în România pentru cetățenii ucraineni/ Правила та умови працевлаштування в Румунії”

Citiţi mai departe

Inspecția Muncii a declanșat campania națională de verificare a stațiilor de distribuție a carburanților auto din toată țara

Citiţi mai departe

Pagini

„Transparență și competență în sectorul public”, cod MySMIS2014+140086, SIPOCA 870

„Guvernare transparentă, deschisă și participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”- cod SIPOCA 35