Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi

Ordin M.M.F.P.S.P.V.

Ordin nr. 826 din 28 mai 2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii. Publicat în: Monitorul Oficial nr. 407 din 2 iunie 2014

Comunicate de presă Inspecția Muncii

Inspectia MunciiInspecţia Muncii a aplicat amenzi de 2.358.200 de lei din care 552.500 de lei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, într-o săptămână.

”Au fost efectuate 1.136 de controale şi s-au constatat 1.492 de deficienţe în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. În timpul controalelor urmărim, pe lăngă măsurile dispuse, implicarea salariaţilor în elaborarea şi aplicarea deciziilor legate de securitatea şi sănătatea în muncă.” - Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.
În perioada 01-19.07.2015 Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi a desfăşurat, în baza ordinului emis de Instituţia Prefectului - Judeţul Călăraşi, controale privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă în incinta ştrandurilor, piscinelor şi bazinelor de înot.
Citiţi mai departe
Conducerea şi colectivul ITM Călăraşi au luat act despre situaţia în care a fost implicat inspectorul de muncă Ivanciu Puiu Cezar şi asigură opinia publică despre faptul că nu vor fi de acord, în nici un moment, cu atitudini contrare reglementărilor statutului funcţionarului public.
Citiţi mai departe
În perioada 28 - 29.04.2015 s-a desfăşurat “Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă” la agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor.
Citiţi mai departe
În perioada ianuarie – noiembrie 2015 se va desfăşura „Acţiunea de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şl sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor”.
Citiţi mai departe

Pagini