Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi

Ordin M.M.F.P.S.P.V.

Ordin nr. 826 din 28 mai 2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii. Publicat în: Monitorul Oficial nr. 407 din 2 iunie 2014

Comunicate de presă Inspecția Muncii

Inspectia Muncii

Inspecţia Muncii se implică în combaterea exploatării prin muncă la nivel european şi derulează activităţi comune la nivel transfrontalier

Reprezentanţi ai Inspecţiei Muncii au participat la acţiuni dedicate combaterii exploatării prin muncă la nivel transfrontalier şi în reţelele de furnizare a forţei de muncă din Marea Britanie.
În perioada 7-11 septembrie 2015, domnul Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat al Inspecţiei Muncii a participat împreună cu reprezentanţi ai Autorităţii pentru Autorizarea Agenţiilor de Plasare a Forţei de Muncă - GLA, în Marea Britanie, la operaţiunea de depistare a posibilelor cazuri de exploatare prin muncă ce implică cetăţeni români care desfăşoară activităţi în agricultură. Operaţiunea Explorer a fost urmată şi de o întâlnire cu reprezentanţii Ministerului de Interne din Marea Britanie care au competenţe în combaterea traficului de persoane pentru exploatare prin muncă, inspectori ai Autorităţii britanice.
În perioada 01-19.07.2015 Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi a desfăşurat, în baza ordinului emis de Instituţia Prefectului - Judeţul Călăraşi, controale privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă în incinta ştrandurilor, piscinelor şi bazinelor de înot.
Citiţi mai departe
Conducerea şi colectivul ITM Călăraşi au luat act despre situaţia în care a fost implicat inspectorul de muncă Ivanciu Puiu Cezar şi asigură opinia publică despre faptul că nu vor fi de acord, în nici un moment, cu atitudini contrare reglementărilor statutului funcţionarului public.
Citiţi mai departe
În perioada 28 - 29.04.2015 s-a desfăşurat “Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă” la agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor.
Citiţi mai departe
În perioada ianuarie – noiembrie 2015 se va desfăşura „Acţiunea de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şl sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor”.
Citiţi mai departe

Pagini