Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi

În perioada 24 - 26.10.2016 s-a desfăşurat la Călăraşi simpozionul cu tema “Locuri de muncă sigure şi sănătoase pentru toate vârstele”

Simpozionul, organizat în colaborare cu Universitatea din Petroşani, a avut ca parteneri Consiliul Judeţean Călăraşi şi Primăria Municipiului Călăraşi şi a beneficiat, nemijlocit, de sprijinul preşedintelui Consiliului Judeţean, domnul Vasile Iliuţă şi a primarului municipiului Călăraşi, domnul Ştefan Daniel Drăgulin.
La această manifestare de interes naţional şi internaţional au participat:
  • reprezentanţi ai Inspecţiei Muncii, INCDPM ''Alexandru Darabont'' Bucureşti, INSEMEX Petroşani,  Universităţii din Petroşani;
  • reprezentanţi ai inspectoratelor teritoriale de muncă Bucureşti, Constanţa, Tulcea, ITM Dâmboviţa, ITM Giurgiu, ITM Ilfov, ITM Olt, ITM Prahova, ITM Teleorman, ITM Ialomiţa);
  • agenţi economici reprezentativi pentru judeţul Călăraşi;
  • conducători ai serviciilor externe de prevenire şi protecţie din judeţul Călăraşi;
  • reprezentanţi ai instituţiilor publice.

Comunicate de presă Inspecția Muncii

În perioada 21.11.2016 – 06.01.2017, Inspecţia Muncii, împreună cu  Ministerul Afacerilor Interne, derulează o campanie naţională de verificare a legalităţii comercializării articolelor pirotehnice.
Citiţi mai departe
În perioada 21 - 25.11.2016, în cadrul programului de schimb de experienţă între inspectori de muncă CIMP, organizat la nivelul Agenţiei Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă al jud. Călăraşi este gazda inspectorului şef al Direcţiei de Inspecţie a Districtului Sofia, dl. Nikolay Arnaudov.
Citiţi mai departe
Campanie Naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, respectarea prevederilor legale referitoare la timpul de muncă şi de odihnă, respectiv verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă, în unităţi cu profil de activitate sportiv şi a centrelor de fitness.
Citiţi mai departe

În perioada aprilie – noiembrie 2016 se va desfăşura Acţiunea de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile de producere şi distribuţie energie electrică.

Citiţi mai departe

Pagini