Comunicate de presă - ITM

Comunicat de presă

În perioada 06-08.09 2021 s-a desfăşurat Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul întreţinerea şi repararea autovehiculelor - cod CAEN 4520.

Comunicat de presă

În perioada 30.08 - 02.09.2021 s-a desfăşurat Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase - cod CAEN 107

Comunicat de presă

În perioada 20 – 26.08.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: creşterea porcinelor, agricultură, fabricarea produselor lactate, activităţi de asistenţă stomatologică,  fabricarea ambalajelor din metal, depozite materiale de construcţii, prelucrarea şi conservarea cărnii, construcţii, comerţ, restaurante, alte domenii de activitate. 

Comunicat de presă

Pe parcursul anului 2021 se va desfăşura „Campanie naţională de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor”, în cadrul căreia se va urmării în special modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi sănătatea lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în şantierele temporare sau mobile.

Comunicat de presă

În primul semestru al anului 2021, ITM Călăraşi a înregistrat 8 accidente de muncă, din care toate opt cu incapacitate temporară de muncă.
Cauzele acestor accidente au fost:
- 2 cazuri au fost pentru efectuare necorespunzătoare de comenzi, manevre;
- 1 caz pentru efectuare necorespunzătoare de poziţionări, consolidări, fixări etc.
- 1 caz pentru expunerea în afara sarcinilor de muncă prin deplasare/staţionare în locuri/zone cu pericol permanent/temporar.
- 4 cazuri pentru instruirea incompletă în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. 

Comunicat de presă

În primul semestru al anului 2021, ITM Călăraşi a controlat modul în care sunt respectate prevederile legale cu privire la activităţile cu produse de protecţie a plantelor. Au fost controlate un număr de 59 societăţi comerciale, fiind constatate 130 de neconformităţi:

Comunicat de presă

În perioada 12-16.07.2021 s-a desfăşurat la nivelul judeţului Călăraşi, Campania Naţională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemuncă, decalarea programului de lucru, securitatea şi sănătatea la locul de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19.

Acţiunea de informare:”MUNCEŞTE LEGAL! CUNOAŞTE-ŢI DREPTURILE!”

În vederea creşterii gradului de conştientizare a lucrătorilor cu privire la consecinţele sociale şi economice negative pe care le produce munca nedeclarată şi munca subdeclarată (munca la „la gri”), la drepturile şi obligaţiile pe care le au aceştia, cât şi la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească „la negru” sau „la gri”, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi, sub coordonarea Inspecţiei Muncii desfăşoară, în perioada 08-30 iulie 2021, Acţiunea de informare:”MUNCEŞTE LEGAL! CUNOAŞTE-ŢI DREPTURILE!”.

Comunicat de presă

In sãptãmâna 05 – 09.07.2021, creşterea animalelor, activităţi de curierat, construcţii, transport, colectarea deşeurilor nepericuloase, agricultură, comerţ, alte domenii de activitate. 

COMUNICAT DE PRESĂ

Ziua de 11 iulie, a fost instituită prin Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de muncă ca fiind „Ziua Inspecţiei Muncii”.

Pagini

Subscribe to RSS - Comunicate de presă - ITM