Comunicate de presă - ITM

Comunicat de presă

În vederea identificării şi combaterii cazurilor de muncă nedeclarată, Inspecţia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, a declanşat acţiuni de control, cu caracter inopinat, la angajatorii şi lucrătorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniile de fabricare a produselor de brutărie, patiserie, şi produselor zaharoase, în magazine de specialitate.

Comunicat de presă

În cadrul acţiunii de verificare a modului de identificare a riscurilor care provoacă afecţiuni musculo-scheletice (AMS), precum şi a măsurilor luate de angajatori în vederea prevenirii acestora, la nivelul judeţului Călăraşi au fost alese 18 unităţi din domeniile de activitate: silvicultură si exploatări forestiere, alte activităţi extractive (extracţia pietrei, nisipului, argilei, sării, turbei, mineralelor etc.), prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice, industria construcţiilor metalice, fabricarea de mobilă, comerţ cu ridicata si amănuntul, depozitare si activităţi auxiliare pentru transporturi, activităţi de postă si curierat, care au fost monitorizate pe parcursul anului 2021. 

Comunicat de presă

În vederea prevenirii si combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, Legea nr. 55/2020, modificată, instituie pe durata stării de alertă măsuri temporare si, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viaţă, la integritate fizică si la ocrotirea sănătăţii. În acest context, în perioada februarie  – decembrie 2021 se va desfăşura  „Acţiunea de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus”. 

Comunicat de presă

În perioada 25 – 29.10.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate:  creşterea bovinelor şi caprinelor, comerţ, agricultură, exploatarea forestieră, transporturi, construcţii, asistenţă medicală, pază şi protecţie, curierat, alte domenii de activitate.

Acţiune de informare publică

În vederea creşterii gradului de conştientizare a lucrătorilor cu privire la consecinţele sociale şi economice negative pe care le produce munca nedeclarată şi munca subdeclarată, la drepturile şi obligaţiile pe care le au aceştia, cât şi la riscurile la care se expun atunci când acceptă să muncească „la negru” sau „la gri”, Inspecţia Muncii şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi desfăşoară Acţiunea de informare: „VIITORUL TĂU ÎNCEPE AZI. MERIŢI CA MUNCA TA SĂ FIE RECUNOSCUTĂ”.

Comunicat de presă

Luând în considerare necesitatea asigurării în continuare, a unei protecţii adecvate împotriva îmbolnăvirii cu coronavirusul SARS-CoV-2, Legea nr.55/2020- privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 , a fost completată cu unele modificări, după cum urmează:

Comunicat de presă

În perioada 01 – 07.10.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: lucrări la instalaţiile electrice, activităţi de pază, agricultură, construcţii, comerţ, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, transporturi, alte domenii de activitate.

Comunicat de presă privind modificările aduse Codului Muncii prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.117/2021

Extinderea pe piaţa muncii a unui alt fenomen cunoscut ca „muncă la gri“ care constă nu doar în disimularea unui contract individual de muncă cu normă întreagă într-un contract individual de muncă cu timp parţial, ci şi în acordarea de către angajator, a unui salariu mai mare decât cel evidenţiat în documentele financiar-contabile, aşa-numitul „salariu în mână“, suma fiscalizată fiind mai mică decât cea efectiv primită de către salariat, fapt care are ca efect nu doar evaziunea fiscală, ci şi afectarea salariatului în ceea ce priveşte drepturile aferente contribuţiilor sociale care sunt plătite la o bază de calcul inferioară celei reale, cu consecinţe directe asupra acumulării vechimii în mână şi a cuantumului pensiei acestuia, a impus reglementarea sub aspect legislativ a acestui concept. Astfel, acest concept a fost definit ca “muncă subdeclarată” şi, totodată, sancţionarea practicării acestui fenomen, în scopul de al descuraja: “…muncă subdeclarată reprezintă acordarea unui salariu net mai mare decât cel constiuit şi evidenţiat în statele de plată a salariilor şi în declaraţia lunară privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominal a persoanelor asigurate, transmisă autorităţilor fiscal.”

Comunicat de presă

În perioada 06-08.09 2021 s-a desfăşurat Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul întreţinerea şi repararea autovehiculelor - cod CAEN 4520.

Comunicat de presă

În perioada 30.08 - 02.09.2021 s-a desfăşurat Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase - cod CAEN 107

Pagini

Subscribe to RSS - Comunicate de presă - ITM