Comunicate de presă - ITM

Comunicat de presă

În atenţia angajatorilor!

Condiţionarea angajatului, la întoarcerea la locul de muncă de efectuarea şi prezentarea unui test negativ SARS-CoV-2 este o măsură excesivă, impusă în afara cadrului legal.

Comunicat de presă

În perioada 10.11-24.11.2020, în cadrul Campaniei Naţională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea şi sănătatea la locul de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19, declanşată de Inspecţia Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi a controlat 35 de angajatori, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi.

Informare

Informare

Începând cu data de 09.11.2020, au intrat în vigoare noile măsuri instituite ca urmare a modificărilor și completărilor aduse prin HG nr. 935/2020.
Aceste modificări sunt:
1. Toate persoanele cu vârsta peste 5 ani sunt obligate să poarte mască de protecție, peste nas și gură, atât în spațiile închise (magazine, farmacii, benzinării, etc.), cât și în spațiile deschise (pe stradă, în parc, la piață, etc.);
2. Toți elevii din țară vor studia exclusiv online, pentru următoarele 30 de zile;
3. Se interzic orice fel de sărbători, aniversări, petreceri, onomastici (inclusiv nunți, botezuri) indiferent dacă sunt în aer liber sau în casă, în public sau în privat;
4. Toate magazinele, cu excepția benzinăriilor, farmaciilor, plus cei care au livrări la domiciliu, se vor închide la ora 21.00 și se pot deschide la ora 05.00 dimineața;
5. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 23.00 – 05.00, cu următoarele excepții...

Comunicat de presă

In sãptãmâna 05 – 09.10.2020, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: confecţii textile, transport marfã, agriculturã, comerţ, depozitări, staţii Peco, construcţii, silozuri, alte domenii de activitate.

Comunicat de presă

Calendaristic suntem în plină vară şi temperaturile zilnice cresc tot mai mult, datorită acestui fapt, atragem atenţia asupra unui act normativ, şi anume, Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, care stipulează obligativitatea asigurării, de către angajator, a unor măsuri în perioadele cu temperaturi extreme.

În sensul OU 99/2000, prin temperaturi extreme ridicate se înţeleg temperaturile exterioare ale aerului, care depăşesc +37 grade C sau, corelate cu condiţii de umiditate mare, pot fi echivalate cu acest nivel (indicele temperatură – umiditate depăşeşte pragul valoric de 80).

Menţinerea temperaturilor extreme pe o perioadă de cel puţin două zile consecutiv, obligă angajatorul la aplicarea prevederilor Ordonanţei 99/2000. 

Material informativ privind modul de desfăşurare al ACŢIUNII de control privind securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor vârstnici din IMM

Material informativ privind modul de desfăşurare al ACŢIUNII de control privind securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor vârstnici din IMM 

Pe parcursul anului 2020 se va desfăşura Acţiunea de control privind securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor vârstnici din IMM, având următoarele obiective:
  • Diseminarea, în rândul inspectorilor de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă, a publicaţiei „Principii pentru inspectorii de muncă privind evaluarea riscurilor ţinând cont de aspectul diversităţii, îndeosebi în ceea ce priveşte vârsta, genul şi alte caracteristici demografice”, elaborată de Grupul de lucru EMEX (riscuri noi şi emergente) constituit de Comisia Europeană – Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii (SLIC) şi adoptată de acesta în 23 mai 2018;
  • Informarea inspectorilor de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă cu privire la bunele practici europene privind SSM, din perspectiva de vârstă;
  • Controlul locurilor de muncă din microîntreprinderi, întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) unde îşi desfăşoară activitatea lucrători vârstnici (peste 60 ani) şi utilizarea unui nou instrument de control (checklist) pentru identificarea unor riscuri în mediul de muncă, care ar putea afecta securitatea şi sănătatea lucrătorilor, în special a celor vârstnici;
  • nformarea şi conştientizarea angajatorilor privind respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea lucrătorilor, în special a celor vârstnici.

Pagini

Subscribe to RSS - Comunicate de presă - ITM