Comunicate de presă - ITM

Comunicat de presă

Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale nr. 2171/25.11.2022 pentru aprobarea Modelului – cadru al contractului individual de muncă a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 1180 din data de 09.12.2022. Cu aceeaşi dată modelul folosit în ultimii ani este abrogat și-și încetează aplicabilitatea.

Comunicat de presă

În perioada 15.03.2022 - 29.07.2022 , ITM Călăraşi a efectuat controale în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul Comerţului cu ridicata, cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete – CAEN 46, acţiune ce se înscrie în Programul cadru de acţiuni pe anul 2022, iar în perioada 03.10-18.11.2022 au fost efectuate verificări privind modul în care au fost rezolvate măsurile dispuse în controalele efectuate în prima etapă a acţiunii.

Comunicat de presă

În perioada 07 – 11.11.2022, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Comunicat de presă

În perioada 31.10 – 04.11.2022, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Comunicat de presă

Pe parcursul anului 2022 la nivelul ITM Călăraşi s-a desfăşurat CAMPANIA NAŢIONALĂ de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi riscurilor de explozie şi incendiu în silozurile de cereale, fabricile de băuturi alcoolice, rafinării, industria minieră şi în spitale
Obiectivele acţiunii au fost următoarele:

Comunicat de presă

În perioada 06.11.2022-09.12.2022 , ITM Călăraşi va efectua controale în unităţi din jud. Călăraşi, cu ocazia derulării “ACŢIUNII de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă”, acţiune ce face parte din Programul cadru de acţiuni pe anul 2022.

Comunicat de presă

În data de 19.10.2022, în cadrul Săptămânii Europene pentru Securitate şi Sănătate în muncă, eveniment înscris în Campania lansată de Agenţia Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă pentru perioada 2020 – 2022 - „Locurile de muncă sănătoase îţi fac sarcina mai uşoară”, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi a organizat un simpozion cu tema „Prevenirea şi gestionarea afecţiunilor musculo - scheletice de origine profesională”.

Comunicat de presă

În perioada 19-22.09.2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi a desfăşurat, în domeniul relaţiilor de muncă, sub coordonarea  Inspecţiei Muncii, Campania Naţională privind verificarea modului de respectare de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Comunicat de presă

În perioada 22 – 26.08.2022, ITM Cãlãraşi a efectuat controale în vederea combaterii muncii nedeclarate şi pentru respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.
În domeniul relaţiilor de muncă s-au efectuat 20 de controale din care 18 au fost pe muncă nedeclarată, 3 angajatori au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 40000 de lei. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, s-au efectuat 25 de controale, 24 de angajatori au fost sancţionaţi şi au fost aplicate 59 de avertismente. 

Pagini

Subscribe to RSS - Comunicate de presă - ITM