Comunicat de presă

COMUNICAT
 
Pe parcursul anului 2014, la nivelul judeţului Călăraşi s-a desfăşurat acţiunea privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi securităţii şi sănătăţii în muncă.
Acţiunea de control s-a desfăşurat, atât pe teren (trafic) cât şi la sediul angajatorilor care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare de transport rutier de marfă şi persoane. De menţionat, că în teren (trafic) controalele s-au efectuat cu sprijinul inspectorilor din cadrul Inspectoratului de Stat  pentru Controlul în Transport  Rutier Călăraşi. Pe parcursul anului 2014 au fost controlate un număr de 34 societăţi comerciale, iar pentru deficienţele constatate au fost aplicate 4 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 23000 lei şi au fost dispuse măsuri de remediere, având termene precise de rezolvare.
Dintre măsurile dispuse în domeniul relaţiilor de muncă menţionăm:
  • angajatorul va respecta termenul legal de completare, respectiv transmitere a registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic;
  • angajatorul va stabili obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a salariaţilor;
  • completarea Regulamentului Intern cu criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor şi aducerea la cunoştinţă prin semnarea acestuia.
Dintre măsurile dispuse în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă menţionăm:
  • la nivelul unităţii se va efectua o verificare a tuturor autovehiculelor (cu capacitatea de peste 3,5 tone), ca acestea să fie dotate corespunzător (2 triunghiuri reflectorizante, cric corespunzător sarcinii de ridicat, cale pentru blocarea roţilor şi dispozitive pentru suspendat, trusă medicală şi stingător,  care nu au termen de valabilitate depăşit).
  • fişa postului pentru conducătorul auto va fi completată cu atribuţiile şi responsabilităţile pe linie de securitate a muncii (erau prezentate în fişa postului la modul general).
  • completarea instrucţiunilor proprii de securitate a muncii cu faptul, că înainte de plecarea în cursă a autovehiculului, să se elibereze foaie de parcurs în care să apară menţiunea privind starea tehnică a acestuia, fapt confirmat prin semnătură de conducătorul auto şi şeful ierarhic superior al acestuia.
  • persoanele numite prin decizie să acorde primul ajutor vor fi instruite de către medicul de medicina muncii.
 
 
INSPECTOR ŞEF,
Răzvan Ilie MESEŞEANU