Comunicat de presă

În perioada martie – noiembrie 2015 se va desfăşura Acţiunea de verificare a  modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii  în muncă în cadrul unităţilor care au ca obiect de activitate întreţinerea şi repararea  autovehiculelor, cod CAEN 4520.
Acţiunea este adresată angajatorilor şi lucrătorilor care desfăşoară activităţi economice principale sau secundare de întreţinere şi reparaţii ale autovehiculelor (service-uri auto, vulcanizări auto, spălătorii auto). Obiectivul acţiunii îl constituie creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor care desfăşoară activităţi de reparaţii ale autovehiculelor (service-uri auto), repararea, ajustarea sau înlocuirea pneurilor (vulcanizări auto), respectiv servicii de întreţinere auto (spălătorii auto), privind necesitatea aplicării şi respectării la locul de muncă a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
Activităţile din domeniul reparării şi întreţinerii autovehiculelor au un mare impact asupra securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, riscurile specifice activităţii pot genera accidente cu efecte asupra capacitaţii de muncă a lucrătorilor în situaţiile în care nu se iau sau nu se respectă măsurile de securitate în muncă. Lucrătorii implicaţi în activităţile de reparaţii şi întreţinere a autovehiculelor precum: 
mecanică auto, tinichigerie  auto, vopsitorie auto, sudură auto, spălătorie auto, vulcanizare auto pot fi expuşi unei multitudini de riscuri specifice acestor activităţi de natură:
  • chimică, la contactul cu solvenţi, inhalarea de vapori de gaze  şi particule rezultate din procesul tehnologic etc.;
  • fizică, ca urmare  a expunerii la zgomot şi vibraţii, a manipulării  manuale  a maselor  etc.;
  • mecanică, la utilizarea unor echipamente mecanice neconforme, ca urmare a mişcării  autovehiculelor neasigurate  etc.
 
Nicolae Dumitru
Inspector Şef