Comunicat de presă

În perioada ianuarie – noiembrie 2015 se va desfăşura „Acţiunea de verificare a modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şl sănătate în muncă la lucrările din domeniul construcţiilor”, având următoarele obiective generale:
  • creşterea gradului de conştientizare al angajatorilor şi al lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte respectarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, având obiectiv declarat instaurarea stării de bine la locul de muncă, cu consecinţe benefice în plan social şi profesional;
  • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, de către angajatorii din domeniul construcţiilor.
Obiectivul specific al acţiunii îl constituie verificarea respectării, de către angajatorii din construcţii, a cerinţelor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă la şantierele temporare şi mobile în care se desfăşoară:
  lucrările de săpături;
►  lucrările de termoizolaţii.

Campania de control se va desfăşura în 2 etape: una de instruire şi una de control la angajatori, în perioada februarie-noiembrie 2015.
În data de 27.03.2015, orele 10.00, în sala de şedinţe a ITM Călăraşi a avut loc o întâlnire cu unităţi din domeniul construcţiilor, prezenţi fiind 16 agenţi economici, unde au fost prezentate următoarele materiale:
  • rezultatele controalelor efectuate în anul 2014, neconformităţile constatate şi sancţiunile contravenţionale aplicate;
  • metodologia acţiunii de control în domeniul construcţiilor care se va desfăşura în anul 2015;
  • prezentarea unor evenimente produse pe şantiere;
  • documentele care trebuie să fie prezentate inspectorilor de muncă la controalele efectuate pe un şantier de construcţii.
     
p. Inspector Şef
Nicolae DUMITRU