Comunicat de presă

În perioada februarie  – decembrie 2021 se va desfăşura  „Acţiunea de control privind prevenirea expunerii lucrătorilor la riscul de infectare cu noul coronavirus”, având următoarele obiective:
  • monitorizarea respectării prevederilor legale privind prevenirea riscurilor profesionale care pot fi determinate de expunerea lucrătorilor la agentul biologic noul coronavirus (SARS-CoV-2), precum şi cu privire la măsurile de prevenire şi protecţie aplicate în întreprinderi.
  • conştientizarea angajatorilor cu privire la necesitatea respectării cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
  • identificarea situaţiei actuale a activităţilor de prevenire şi protecţie realizate în întreprinderi, care vizează riscurile profesionale rezultate sau care pot să rezulte din expunerea lucrătorilor la agentul biologic noul coronavirus, în cursul activităţii lor.

Acţiunea de control va viza întreprinderi din toate domeniile de activitate.
În perioada februarie – martie 2021 au fost efectuate 132 controale, fiind constatate 109 neconformităţi, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere, cu termene precise de rezolvare şi au fost aplicate 109 sancţiuni contravenţionale în valoare de 22.000 lei.
Dintre neconformităţile constatate menţionăm:
  • planul de prevenire şi protecţie revizuit şi completat cu măsurile stabilite pentru combaterea răspândirii virusului SARS CoV-2 (întocmit în baza evaluării riscurilor revizuită pentru SARS CoV-2) nu a fost adus la cunoştinţa lucrătorilor în cadrul efectuării unei instruiri periodice suplimentare.
  • tematicile privind instruirea periodică pe anul 2021 nu cuprind şi documentele întocmite de angajator pentru asigurarea măsurilor necesare pentru combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2 (evaluarea riscurilor, planul de prevenire şi protecţie, instrucţiuni proprii de SSM).
  • la instruirea lucrătorilor nu s-au utilizat şi documentele întocmite pentru prevenirea expunerii la riscul de infectare cu virusul SARS-CoV-2.
  • unitatea nu avea afişat la intrare şi în cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduită obligatorie pentru angajaţi şi pentru toate persoanele care intră în spaţiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.
  • nu au fost identificate riscurile specifice condiţiilor de contaminare epidemiologică având în vedere pericolul infectării lucrătorilor cu virusul SARS-CoV-2.
 
p. Inspector Şef
Ionel STAN