Cabinetele medicale individuale, cabinetele notariale şi cabinetele de avocatură trebuie să deţină autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă

Atenţie! Cabinetele medicale individuale, cabinetele notariale şi cabinetele de avocatură trebuie să deţină autorizaţie de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

Conform prevederilor ART. 13, lit. c) din Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în munca şi pentru prevenirea accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, printre alte obligaţii, înainte de începerea activităţii, cabinetele medicale individuale, cabinete notariale şi cabinete de avocatură trebuie să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă.

În consecinţă, cabinetele medicale individuale, cabinetele notariale şi cabinetele de avocatură, au obligaţia să depună la Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi, documentaţia prevăzută Normele Metodologice de aplicare ale Legii 319/2006, modificate, în vederea autorizării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă (cerere, completată în două exemplare semnate în original de către angajator, declaraţia pe propria răspundere din care rezultă că pentru activităţile declarate sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, copii de pe actele de înfiinţare).

Lipsa autorizaţiei de funcţionare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă este considerată contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 5.000 şi 10.000 lei – conform prevederilor ART. 39, alin. (2) din  Legea 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă.
 
Inspector Şef,
Ing. Lenuţa BOMBIŢĂ