Comunicat de presă

În perioada 10.11-24.11.2020, în cadrul Campaniei Naţională pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, securitatea şi sănătatea la locul de muncă, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19, declanşată de Inspecţia Muncii, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi a controlat 35 de angajatori, cu un număr mai mare de 50 de salariaţi.
În domeniul relaţiilor de muncă au fost dispuse 26 măsuri cu termene precise de remediere a neconformităţilor constatate şi s-a aplicat o amendă în valoare de 3000 lei. Din verificările efectuate s-a constatat că unităţile, pentru care nu s-a putut lua măsura ca salariaţii să lucreze în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, au luat măsura organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră, în vederea reducerii riscului de contaminare cu Coronavirus la locul de muncă, precum şi pe timpul deplasării la şi de la locul de muncă.
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost dispuse 75 măsuri cu termene precise de remediere a neconformităţilor constatate şi s-au aplicat 2 amenzi în valoare de 8000 lei. Dintre neconformităţile constatate menţionăm:
-angajatorul a asigurat echipamente individuale de protecţie specifice împotriva răspândirii coronavirusului SARS COV-2 (masca de protecţie), însa nu era purtat de către toţi salariaţii.
-instruirea lucrătorilor s-a efectuat în mod necorespunzător.
-instrucţiunile proprii privind modul de prevenire a infecţiei cu COVID 19 nu cuprind măsuri specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS-COV- 2 pentru spaţiile de servire a mesei (acordarea pauzei de masă eşalonat, respectarea principiului o masă ocupată, o masă liberă, dezinfecţia suprafeţelor după fiecare serie, etc).
-nu s-a revizuit tematica privind instruirea periodică a lucrătorilor, având în vedere documentele întocmite pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-COV-2.
 
Inspector Şef,
Ionel STAN