Comunicat de presă

În perioada 01-19.07.2015 Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi a desfăşurat, în baza ordinului emis de Instituţia Prefectului - Judeţul Călăraşi, controale privind verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă în incinta ştrandurilor, piscinelor şi bazinelor de înot.
În perioada campaniei au fost controlaţi un număr de 6 angajatori, constatându-se un număr de 14 neconformităţi, dintre care enumerăm:

  • nu s- a depus la I.T.M. Călăraşi notificarea cu privire la substanţelor chimice utilizate;

  • nu au fost desemnaţi şi/sau instruiţi corespunzător lucrătorii care aplică măsurile de prim ajutor;

  • nu s-a efectuat controlul medical periodic, ulterior angajării;

  • nu s-au făcut demonstraţii şi exerciţii practice privind utilizarea mijloacelor de alarmare, intervenţie, evacuare şi de prim ajutor;

Pentru remedierea tuturor deficienţelor constatate au fost stabilite măsuri şi termene precise pentru îndeplinirea acestora.
 
INSPECTOR ŞEF,
Răzvan Ilie MESEŞEANU