Comunicat de presă

În perioada 01 – 07.10.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: lucrări la instalaţiile electrice, activităţi de pază, agricultură, construcţii, comerţ, întreţinerea şi repararea autovehiculelor, transporturi, alte domenii de activitate.
În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:
- neacordarea drepturilor salariale;
- angajatorul nu face dovada angajării in baza unui certificat medical;
- societatea nu a numit prin decizie lucratorul care acordă primul ajutor în şantier;
- societatea a asigurat EIP (echipament individual de protecţie) conform normativului, dar unele sortimente prezentau uzură şi nu era purtat în integralitatea sa, de către toţi lucrătorii;
- societatea nu a îngrădit, marcat şi semnalizat cu toate dispozitivele, intrările şi perimetrul şantierului;
- societatea nu completează în fişa individuală de instruire, rubrica “traseul şi durata de deplasare la/de la serviciu”;
Instruirea lucrătorilor este insuficientă,
- nu a fost prelucrat lucrătorilor manualul de exploatare al tractoarelor şi maşinilor agricole din import.
- Tematicile de instruire periodică nu au fost aprobate de angajator;
- Nu au fost luate măsuri privind respectarea reglementărilor de securitate privind utilizarea, întreţinerea, revizia sau repararea periodică a echipamentelor de muncă;
- Panul de prevenire şi protecţie nu a fost completat cu măsuri sanitare şi organizatorice, bazat pe noua evaluare a riscurilor în condiţii de contaminare cu SARS CoV 2;
- Exista o decizie de desemnare a lucratorilor care aplică măsurile de prim ajutor, însă aceştia nu sunt instruiţi de către o persoană competentă;
- Nu s-a completat evaluarea sănătăţii la locurile de muncă din societate, specifică condiţiilor de contaminare epidemiologică şi pentru combaterea răspândirii SARS-COV-2.
Rezultatul controalelor:
- inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã -  au verificat 15 angajatori, unul a fost sancţionat şi s-au aplicat amenzi în valoare de 60000 de lei, pentru muncă nedeclarată. Au fost dispuse 7 măsuri cu termene precise de rezolvare.
- inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 17 controale, 15 angajatori au fost sancţionaţi, şi s-au aplicat amenzi în valoare de 17000 de lei. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat  33 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.
În perioada 30.08.2021 – 17.12.2021, ITM va continua să acorde prioritate acţiunilor de comunicare a scrisorilor de informare către angajatorii, care prestează activitate în domeniile susceptibile de utilizare a muncii nedeclarate sau subdeclarate.
Totodată vom continua verificarea modului de respectare a Legii nr.55/2020, pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID – 19.
 
 
INSPECTOR ŞEF,
STAN IONEL