Comunicat de presă

În vederea realizării obiectivelor specifice ale Inspecţiei Muncii stabilite prin Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2021, în perioada 09-16 iunie 2021 se va desfăşura Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor  - cod CAEN 41, 42, 43.
Obiectivele campaniei sunt:
  • identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activităţi în domeniul construcţiilor, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
  • identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;
  • determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL şi de a le transmite la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială angajatorul îşi are sediul social;
  • creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
  • diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitate în domeniul construcţiilor, a prevederilor legale;
  • eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare.
 
Inspector Şef
Ionel STAN