Comunicat de presă

In sãptãmâna 24 – 28.05.2021, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucurilor, agricultură, comerţ, construcţii, fabricarea de construcţii metalice, prelucrarea şi conservarea  fructelor şi legumelor, acvacultură, administraţie publică, alte domenii de activitate.

Acţiunile de control au avut în vedere următoarele obiective:
- verificarea respectării de către angajatori şi angajaţi a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei cu COVID 19;
- identificarea şi combaterea muncii nedeclarate;
- respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă;
- eliminarea neconformităţilor constatate şi dispunerea de măsuri.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate următoarele deficienţe:
- neevidenţierea orelor prestate;
- lipsa repartiţie programului de lucru in contracte,
- neachitarea drepturilor salariale la zi;
- lipsa programării CO/2021;
- lipsa dovezilor de comunicare a adeverinţelor de venit;
- completarea eronată în REVISAL;
- Regulamentul Intern incomplet;
- mănuşile antichimice utilizate în activităţi cu produse fitosanitare, erau în cantităţi insuficiente;
- nu au fost marcate şi semnalizate cu toate dispozitivele, zonele de lucru din incinta santierului;
- nu a fost prezentat Planului propriu de securitate si sănătate, actualizat in funcţie de evoluţia lucrărilor de pe şantier;
- în magazia de produse fitosanitare sunt materiale care nu au nicio legătură cu activităţile fitosanitare;
- nu au afișat tensiunea la prizele electrice;

Rezultatul controalelor:
- inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaţii de muncã -  au verificat 33 de angajatori, 3 au fost sancţionaţi . Au fost dispuse 42 de măsuri cu termene precise de rezolvare.
- inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 21 de controale, 18 angajatori au fost sancţionaţi, şi au fost aplicate amenzi în valoare de 7000 de lei. Pentru remedierea deficientelor s-au aplicat 37 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.                       
 
Inspector Şef,
STAN IONEL