Comunicat de presă

În perioada 13-24 iunie 2016, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi a desfăşurat Campania Naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, respectarea prevederilor legale referitoare la timpul de muncă şi de odihnă, respectiv verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în unităţi cu profil de activitate sportiv.

În domeniul relaţiilor de muncă au fost verificaţi un număr de 10 angajatori. Un angajator a fost sancţionat pentru faptele prevăzute de art. 260 alin.1 lit. e din Lg.53/2003 republicată, privind primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, fiind identificată 1 persoană fără forme legale de angajare pentru care s-a aplicat amendă în valoare de 10.000 lei. Au fost identificate 19 neconformităţi, pentru care s-au dispus măsuri de remediere cu termene precise de realizare.

In cadrul acţiunilor de control, a fost verificat şi modul în care se respectă prevederile legale, referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor, precum şi modul de realizare a măsurilor dispuse în controalele anterioare. Au fost identificate unităţi care nu asigurau măsurile necesare pentru o bună desfăşurare a activităţii, acestea fiind sancţionate conform legislaţiei în vigoare şi în funcţie de gravitatea abaterii săvârşite. Au fost identificate la cele 10 unităţi verificate, un număr de 21 deficienţe, pentru care s-au dispus termene de remediere a neconformităţilor, care prin realizarea acestora vor asigura un cadru mai sigur de desfăşurare a activităţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

 

 

Răzvan Ilie Meseşeanu

Inspector Şef