Comunicate de presă - ITM

Comunicat de presă

Organizaţia Internaţională a Muncii (OIM) sărbătoreşte, în 28 aprilie, Ziua Internaţională a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă pentru a promova prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale la nivel mondial, fapt marcat la Călăraşi prin simpozionul organizat de ITM Călăraşi în data de 27.04.2017, orele 10.30 cu tema ÎMBUNĂTĂŢIŢI SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA TINERILOR LUCRĂTORI”. 

Comunicat de presă

În fiecare an Organizaţia Internaţională a Muncii  (OIM) lansează câte o temă pentru a sărbători pe 28 aprilie ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU SECURITATE ŞI SĂNĂTĂTE ÎN MUNCĂ. Tema pentru anul 2018 esteÎMBUNĂTĂŢIŢI SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA TINERILOR LUCRĂTORI”. 

Comunicat de presă

Începând cu data de 19.03.2018 , în cadrul  Campaniei naţionale privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare, campanie declanşată de către Inspecţia Muncii şi care se va derula până la data de 30.11.2018, ITM Călăraşi va efectua controale în unităţile din judeţ care folosesc acest tip de personal . 

Comunicat de presă

În perioada aprilie – noiembrie 2017 s-a desfăşurat acţiunea de inspecţii privind verificarea măsurilor stabilite prin procesele verbale de cercetare a evenimentelor  produse pe raza judeţului Călăraşi.

Comunicat de presă

Comunicat de presă
În perioada 04 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi desfăşoară Campania de informare şi conştientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, registrul general de evidenţă a salariaţilor şi transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată.

Comunicat de presă

În data de 27.10.2017, orele 10.00, în cadrul Săptămânii Europene pentru Securitate şi Sănătate în muncă 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi a organizat un simpozion cu tema “LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE PENTRU TOATE VÂRSTELE”.

Comunicat de presă

În data de 27.10.2017, orele 10.00, în cadrul Săptămânii Europene pentru Securitate şi Sănătate în muncă 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi va organiza un simpozion cu tema "LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE PENTRU TOATE VÂRSTELE”.

Comunicat de presă

În perioada 9-13 octombrie 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi a desfăşurat Campania Naţională privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011, în domeniile prevăzute la art. 13 şi a prevederilor legale privind prevenirea şi combaterea exploatării copiilor/tinerilor prin muncă în aceste domenii.

Asigurarea transparenţei veniturilor salariale

Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

COMUNICAT DE PRESĂ - Acţiune de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată

În data de 31 august 2017 s-a finalizat Acţiunea de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată.
În cadrul acestei acţiuni s-au desfăşurat 3 întâlniri cu angajatori din următoarele domenii de activitate: construcţii, transporturi, panificaţie, exploatarea şi industrializarea lemnului, industria textilă, comerţ şi agricultură. 

Pagini

Subscribe to RSS - Comunicate de presă - ITM