Comunicate de presă - ITM

Comunicat de presă

Comunicat de presă
În perioada 04 decembrie 2017 – 31 ianuarie 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi desfăşoară Campania de informare şi conştientizare cu privire la modificarea salariului brut în contextul transferului contribuţiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, registrul general de evidenţă a salariaţilor şi transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată.

Comunicat de presă

În data de 27.10.2017, orele 10.00, în cadrul Săptămânii Europene pentru Securitate şi Sănătate în muncă 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi a organizat un simpozion cu tema “LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE PENTRU TOATE VÂRSTELE”.

Comunicat de presă

În data de 27.10.2017, orele 10.00, în cadrul Săptămânii Europene pentru Securitate şi Sănătate în muncă 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi va organiza un simpozion cu tema "LOCURI DE MUNCĂ SĂNĂTOASE PENTRU TOATE VÂRSTELE”.

Comunicat de presă

În perioada 9-13 octombrie 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă al judeţului Călăraşi a desfăşurat Campania Naţională privind respectarea de către beneficiari a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011, în domeniile prevăzute la art. 13 şi a prevederilor legale privind prevenirea şi combaterea exploatării copiilor/tinerilor prin muncă în aceste domenii.

Asigurarea transparenţei veniturilor salariale

Potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice toate autorităţile şi instituţiile publice enumerate la art. 2 alin. (1) şi (3) vor publica la sediul propriu şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, şi vor menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor din autorităţile sau instituţiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice.

COMUNICAT DE PRESĂ - Acţiune de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată

În data de 31 august 2017 s-a finalizat Acţiunea de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată.
În cadrul acestei acţiuni s-au desfăşurat 3 întâlniri cu angajatori din următoarele domenii de activitate: construcţii, transporturi, panificaţie, exploatarea şi industrializarea lemnului, industria textilă, comerţ şi agricultură. 

Comunicat de presă

În cadrul Campaniei Europene – „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”, inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi au efectuat vizite de lucru la societăţile selectate din domeniile de activitate: sănătate, industria textilă, agricultură, industria metalurgică şi industria alimentară, în cadrul cărora, de comun acord cu conducerea unităţilor au fost identificate grupurile de lucrători vârstnici, cu vârste cuprinse între 51-65 ani, care au completat chestionare de evaluare anonime privind condiţiile de muncă de la fiecare loc de muncă.

Comunicat de presă

Pe parcusul anului 2017 se derulează Campania Europeană – „Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”, având următoarele obiective:
  • promovarea muncii durabile şi a îmbătrânirii sănătoase, încă de la începutul vieţii profesionale;
  • prevenirea problemelor de sănătate pe parcursul vieţii profesionale;
  • conştientizarea şi consultarea angajatorilor, cât şi a lucrătorilor privind implementarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă în contextul îmbătrânirii forţei de muncă;

Comunicat de presă

În cadrul acţiunii de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată ce se desfăşoară în perioada 14.06.2017-31.08.2017, în data de 22.08.2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi a organizat o întâlnire cu tinerii cu vârste peste 15 ani, instituţionalizaţi la Centrul de Plasament „Sf. ŞTEFAN” Perişoru.

Comunicat de presă

În cadrul acţiunii de informare şi conştientizare cu privire la transformarea muncii nedeclarate în muncă declarată ce se desfăşoară în perioada 14.06.2017-31.08.2017, în data de 09.08.2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi a organizat o întâlnire cu angajatori care desfăşoară activităţi în domeniul agriculturii.

Pagini

Subscribe to RSS - Comunicate de presă - ITM