Comunicate de presă - ITM

Comunicat de presă

În perioada 21 - 25.11.2016, în cadrul programului de schimb de experienţă între inspectori de muncă CIMP, organizat la nivelul Agenţiei Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă al jud. Călăraşi este gazda inspectorului şef al Direcţiei de Inspecţie a Districtului Sofia, dl. Nikolay Arnaudov.

În perioada 24 - 26.10.2016 s-a desfăşurat la Călăraşi simpozionul cu tema “Locuri de muncă sigure şi sănătoase pentru toate vârstele”

Simpozionul, organizat în colaborare cu Universitatea din Petroşani, a avut ca parteneri Consiliul Judeţean Călăraşi şi Primăria Municipiului Călăraşi şi a beneficiat, nemijlocit, de sprijinul preşedintelui Consiliului Judeţean, domnul Vasile Iliuţă şi a primarului municipiului Călăraşi, domnul Ştefan Daniel Drăgulin.
La această manifestare de interes naţional şi internaţional au participat:
  • reprezentanţi ai Inspecţiei Muncii, INCDPM ''Alexandru Darabont'' Bucureşti, INSEMEX Petroşani,  Universităţii din Petroşani;
  • reprezentanţi ai inspectoratelor teritoriale de muncă Bucureşti, Constanţa, Tulcea, ITM Dâmboviţa, ITM Giurgiu, ITM Ilfov, ITM Olt, ITM Prahova, ITM Teleorman, ITM Ialomiţa);
  • agenţi economici reprezentativi pentru judeţul Călăraşi;
  • conducători ai serviciilor externe de prevenire şi protecţie din judeţul Călăraşi;
  • reprezentanţi ai instituţiilor publice.

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CĂLĂRAŞI şi ITM CĂLĂRAŞI - Conlucrare eficientă cu ocazia Saptămânii Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă

Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă (EU-OSHA) este agenţia Uniunii Europene care furnizează informaţii privind sănătatea şi securitatea în muncă.
Rolul agenţiei este acela de a face ca locurile de muncă din Europa să devină mai sigure, mai sănătoase şi mai productive – spre binele întreprinderilor, al lucrătorilor şi al autorităţilor publice. Promovează o cultură de prevenire a riscurilor pentru a îmbunătăţi condiţiile de muncă din Europa.

Comunicat de presă

Campanie Naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, respectarea prevederilor legale referitoare la timpul de muncă şi de odihnă, respectiv verificarea modului de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă, în unităţi cu profil de activitate sportiv şi a centrelor de fitness.

Comunicat de presă

I.T.M.Călăraşi s-a aliniat la Campania naţională” Valenţele culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă”pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale. În perioada 01.02.2016-06.06.2016, inspectorii din cadrul ITM Călăraşi au contactat Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi pentru prezentarea proiectului, selectarea şcolilor participante şi au încheiat un Protocol de colaborare Nr.325/02.02.2016,semnat de conducătorii celor două instituţii. 

Comunicat de presă

În perioada 06-08.06.2016 ITM Călăraşi a organizat o acţiune de instruire a inspectorilor de muncă din 18 judeţe (Argeş, Brăila, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Galaţi, Giurgiu, Gorj, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vâlcea, Vrancea) şi municipiul Bucureşti.

Comunicat de presă

În perioada aprilie – noiembrie 2016 se va desfăşura Acţiunea de verificare a respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile de producere şi distribuţie energie electrică.

Campania naţională de combatere a riscurilor de căderi de la înălţime şi surpări de maluri pe şantierele fixe şi mobile

În data de 25.03.2016, orele 1000, în sala de şedinţe a Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi, va avea loc o întâlnire cu angajatori şi lucrători din domeniul construcţiilor - grupa CAEN 41, 42 şi 43 - privind utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă specifice domeniilor construcţiilor de clădiri şi a lucrărilor speciale de construcţii. 

Comunicat de presă

În perioada 9-27.11.2015, în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi se desfăşoară Campania Naţională privind identificarea şi combaterea cazurilor de muncă fără forme legale la agenţii economici care au ca obiect de activitate cod CAEN 56 – restaurante şi alte activităţi şi servicii de alimentaţie publică (baruri şi alte localuri în care se prestează activităţi de servire a băuturilor, cluburi de noapte, cafenele etc.)

Pagini

Subscribe to RSS - Comunicate de presă - ITM