Comunicat de presă

In sãptãmâna 05 – 09.10.2020, ITM Cãlãraşi a efectuat controale in urmatoarele domenii de activitate: confecţii textile, transport marfã, agriculturã, comerţ, depozitări, staţii Peco, construcţii, silozuri, alte domenii de activitate.
 
În aceastã perioadã au avut loc mai multe acţiuni de control privind verificarea modului de  identificare a riscurilor care provoacã afecţiuni musculo-scheletice, acţiuni de control privind securitatea şi sãnãtatea în muncã a lucrãtorilor vârstnici, acţiuni de control la transportatorii rutieri de mãrfuri etc.
 
Rezultatul controalelor:
 
- inspectorii de muncã din cadrul compartimentului relaþii de muncã -  au verificat 17 angajatori, 2 au fost sancţionaţi şi s-au aplicat amenzi în valoare de 20000 de lei pentru muncă nedeclarată. Au fost dispuse 20 de măsuri cu termene precise de rezolvare.
 
- inspectorii de muncã din cadrul compartimentului securitate şi sãnãtate in muncã – au efectuat 22 de controale, 13 angajatori au fost sancţionaţi, au fost aplicate 22 de avertismente şi s-au aplicat amenzi în valoare de 7000 de lei. Pentru remedierea deficienţelor s-au aplicat 23 de mãsuri cu termene precise de rezolvare.
 
Inspectorii de muncã vor continua efectuarea controalelor la instituţiile şi operatorii economici de pe raza judeţului Cãlãraşi, împreunã cu alte organe ale statului. Aceste controale vor consta în verificarea respectãrii mãsurilor prevãzute de Legea nr. 55/2020 şi actele  normative în vigoare în aplicarea acesteia, pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, precum şi pentru asigurarea unui mediu sigur pentru sãnãtatea lucrãtorilor.
 
 
Inspector şef,
STAN IONEL