Funcţionari publici care au încetat raportul de serviciu