Informaţii solicitare formular pentru obţinerea parolei de acces portal REGES

 1. Obținerea parolei de către angajatori se face la sediul ITM în a cărui rază teritorială îşi au sediul sau domiciliul, în baza prezentării următoarelor documente:
  • solicitarea scrisă pentru eliberarea parolei;
  • împuternicire semnată şi ştampilată de angajator, în cazul în care persoana care solicită obținerea parolei este alta decât reprezentantul legal al angajatorului;
  • copia certificatului de înmatriculare al angajatorului;
  • copia actului de identitate al persoanei împuternicite.
 2. Obținerea parolei de către unitățile fără personalitate juridică ale angajatorilor (sucursale, agenții, etc.) se face la sediul ITM în a cărui rază teritorială acestea îşi desfăşoară activitatea, în baza prezentării următoarelor documente:
  • solicitarea scrisă pentru eliberarea parolei;
  • împuternicire semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al unității fără personalitate juridică, în cazul în care persoana care solicită obținerea parolei este alta decât reprezentantul legal al unității;
  • copia certificatului de înmatriculare al angajatorului;
  • copia certificatului fiscal al unității fără personalitate juridică;
  • copia actului de identitate al persoanei împuternicite;
  • copia delegării de competență pentru încadrarea personalului prin încheierea de contracte individuale de muncă;
  • copia delegării de competență pentru înființarea şi completarea registrului general de evidență a salariaților în format electronic.
 3. Obținerea parolei este condiționată din motive juridice și tehnice de transmiterea registrului conform HG nr. 500/2011. Această transmitere a registrului trebuie să fie prealabilă solicitării parolei, putând fi urmată imediat, cu ocazia aceleiaşi prezențe la sediul ITM, de solicitarea și obținerea parolei pentru transmiterea on‐line a registrului.