Îndrumări privind completarea registrului

Îndrumări privind completarea registrului electronic de evidenţă a salariaţilor

  • Pentru introducerea unui spor care nu se regăsește în lista predefinită se accesează butonul „Adaugă spor” din meniul „Angajator” al aplicației Revisal.
  • În cazul salariaților care lucrează în 3 schimburi completarea câmpului „Repartizare timp muncă” se face selectând valoarea „Inegal”.
  • Potrivit dispozițiilor art. 3 din HG nr. 500/2011, registrul electronic trebuie completat cu elemente referitoare la perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, fie şi pentru o perioadă de 1-10 zile concediu fără plată, cu excepția cazurilor de suspendare în baza certificatelor medicale.
  • Contractele suspendate anterior intrării în vigoare a HG nr. 500/2011 vor fi preluate în noua versiune cu statutul de contracte active (neîncetate) urmând ca ulterior să se efectueze operațiunea de suspendare prin utilizarea butonului „Suspendare” din meniul „Contracte” al aplicației Revisal.
  • Misiunea de muncă temporară se stabileşte pentru un termen ce nu poate fi mai mare de 24 de luni. Ca excepție, durata misiunii poate fi prelungită pe perioade succesive care, adăugate la durata inițială a misiunii, să nu depăşească 36 de luni. Această regulă a fost implementată şi în aplicația Revisal.
  • În cazul în care în vechea versiune a aplicației, misiunea de muncă temporară a fost deja prelungită până la 36 de luni, contractul nu va fi acceptat, afişându-se mesajul pentru depăşirea termenului de 24 de luni. Pentru această situație se recomandă ca în timpul preluării contractelor de muncă temporară prelungite, să se revină la „data de sfârşit contract”, anterioară prelungirii. Ulterior încheierii preluării să se opereze perioada de prelungire care depăşeşte 24 de luni, completându-se câmpul „data la care produce efecte” cu data din actul adițional de prelungire.
  • Având în vedere noile modificări survenite la Legea nr.157/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, înregistrarea unui contract individual de muncă al unui cetățean „Non UE”, încheiat pe perioadă nedeterminată ca urmare a obținerii autorizației de muncă, în condițiile în care pe autorizația de muncă este înscrisă doar „data de început”, ca soluție de moment se efectuează astfel: angajatorul va putea completa „data de sfârşit” corespunzător unui interval de timp, urmând ca ulterior să actualizeze această „dată de sfârşit”. Toate modificările efectuate asupra „datei de sfârşit” vor rămâne în istoricul contractului individual de muncă, rezultând o continuitate a raporturilor de muncă.
  • Câmpul „Data la care produce efecte” se completează cu data de la care se consemnează ca fiind valide datele introduse. De exemplu în cazul unei corecții se completează cu data anterioară de la care trebuia să apară datele corecte.