INFORMARE privind prevenirea infecţiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) la locurile de muncă

În contextul răspândirii infecției cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2), Inspecţia Muncii recomandă angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanţilor acestora, precum şi altor participanţi la procesele de muncă să se informeze şi să aplice măsurile dispuse de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență şi de autoritățile competente, pentru gestionarea și limitarea răspândirii COVID-19.
Având în vedere prevederile Decretuluinr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi ale Ordonanţelor militare emise de ministrul afacerilor interne, recomandăm angajatorilor să introducă, acolo unde este posibil, munca la domiciliu sau telemunca pe perioada stării de urgență.
Ca angajatori trebuie să aveţi în vedere următoarele măsuri prioritare pentru prevenirea apariţiei şi răspândirii COVID-19 la locurile de muncă:
  • Informaţi şi instruiţi lucrătoriicu privire la prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus, pe baza recomandărilor autorităţilor competente.
  • Asiguraţi echipamente individuale de protecţie1 (spre exemplu: măști de protecţie, mănuși de protecție etc.)şi verificaţi corecta utilizare a acestoraiar, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie, acordaţi echipamente individuale de protecţie noi care să protejeze lucrătorii împotriva COVID-19.
  • Stabiliţi măsuri igienico-sanitare cu consultarea medicilor de medicina muncii.
  • Instruiţi lucrătorii cu privire la asigurarea unei igiene respiratoriicorecte conform recomandărilor autorităţilor din domeniul sănătăţii.
  • Acordaţi, în mod gratuit, materiale igienico-sanitare (săpun, prosoape hârtie, dezinfectanţi etc.)care să prevină răspândirea infecției cu noul Coronavirus.
  • Limitaţi reuniunile de lucru la minim posibil, iar dacă acestea sunt absolut necesare luaţi toate măsurile de prevenire şi protecţie (ședinţe în sistem video conferință, distanţa de siguranţă între participanţi etc.).
  • Limitaţi contactul dintre persoane, luaţi măsuri pentru păstrarea distanţei de siguranţă,  evitaţi activitățile colective (evitați expunerea lucrătorilor la contact direct/interacțiune cu un număr mare de persoane, formarea zonelor aglomerateîn cadrul proceselor de muncăetc.).
  • Reduceţila minim posibil delegațiile/deplasările lucrătorilorpentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.
  • Asiguraţi controlul medical periodic al lucrătorilor.
Angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă (Legea nr. 319/2006, actualizată).
Lucrătorii au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de infecție cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) şi să prevină expunerea altor persoane care ar putea fi afectate de acţiunile/omisiunile lor.


 
Întrerupeţi posibilitatea transmiterii COVID-19 la locurile de muncă prin aplicarea imediată a măsurilor adecvate de prevenire şi protecţie!

 

Pentru recomandări/informaţiiprivind noul Coronavirusapelaţi TELVERDE 0800.800.358
Numai în caz de urgenţă apelaţi 112!


1Echipamentul individual de protecţie reprezintă orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv (art. 5 lit. j) din Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare).