Informare

În atenția:
1. Angajatorilor
2. Serviciilor externe

Având în vedere situațiile identificate în practica de control vă informăm că, conform procedurilor operaționale interne, în cadrul unei vizite de control, una dintre activitățile preliminare, este aceea de a se stabili persoanele din partea unității care vor participa la acțiune/control, persoanele de legătură, persoanele care pot dispune punerea la dispoziție a materialelor solicitate persoana de contact (din partea întreprinderii/unității). Toate aceste aspecte vor fi consemnate în scris, documentul purtând semnătura angajatorului, care va fi arhivat la documentele de control. În ceea ce privește participarea la control, vor fi avute în vedere dispozițiile  art. 16 alin. (1) Codul Muncii, astfel încât orice participant din partea angajatorului, să îl reprezinte pe acesta, cu împuternicire scrisă, în condițiile legii, respectiv:

  • în calitate de reprezentant legal;
  • în calitate de salariat cu contract individual de muncă.
În sensul art. 13 lit. o, serviciile externe definite la art. 5 lit. p) din lege, reprezentanții sau salariații acestuia, nu pot avea calitatea de lucrător pentru angajatorul controlat. Astfel, conform art. 13 lit. o) din Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, angajatorul are obligația să desemneze, la solicitarea inspectorului de muncă, lucrătorii care să participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor. Având în vedere că servciile externe sunt abilitate să presteze servicii de protecţie şi prevenire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, conform legii și nu să reprezinte angajatorul la inspectoratul teritorial de muncă cu ocazia controalelor efectuate, aceștia nu pot avea calitatea de reprezentant/împuternicit al angajatorului în fața organului de control, putând, cel mult, ca, la solicitarea inspectorului de muncă, să dea informații cu privire la obiectul controlului efectuat sau al evenimentului cercetat, în condițiile art. 19, lit. e din Legea nr. 108/1999, respectiv, sub forma unei declarații scrise.
 
Inspector Şef,
Nicolae DUMITRU