Întrebari de natură juridică

Întrebarile de natură juridică (de ex. termene de depunere, sporuri, modul de interpretare a unor articole din H.G. 500 sau codul muncii, întrebari referitoare la concedii fără plată, autorizaţii de muncă, calificarea persoanelor desemnate să întocmească registrul, etc.) nu trebuie adresate către informatică sau suport tehnic.