MĂSURILE CARE TREBUIE RESPECTATE, CONFORM PREVEDERILE LEGALE, LA COMERCIALIZAREA OBIECTELOR DE DISTRACŢIE PE BAZĂ DE AMESTECURI PIROTEHNICE

 
1.   Societatea este autorizată pentru a comercializa obiecte artizanale de distracţie confecţionate pe baza de amestecuri pirotehnice, conform art. Art. 8, din Legea 126/1995 modificată şi completată (Infracţiune  3 luni -1 an).
2.  Societatea autorizată pentru a comercializa articole pirotehnice de distracţie confecţionate  pe  bază  de amestecuri pirotehnice are viză anuală, conform Art. 12, din Legea 126/1995 modificată şi completată (Contravenţie 2000-5000 lei).
3.  Se face comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile F1  numai către persoane care au împlinit vârsta de 16 ani, conform Art. 16 alin.(1) H.G. 1102/2014 coroborat cu art. 37(a) din Legea 126/1995 modificată şi completată (Infracţiune 3 luni – 1an).  
4.  Se face comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile T1 si P1 numai către persoane care au împlinit vârsta de 18 ani, conform Art. 16 alin.(2) H.G. 1102/2014 coroborat cu art. 37(a) din Legea 126/1995 modificată şi completată (Infracţiune
3 luni – 1an).  
5. Societatea autorizată pentru a depozita, păstra sau manipularea articole pirotehnice respectă reglementările tehnice şi instrucţiunile producătorilor, conform Art. 30, din Legea 126/1995 modificată şi completată (Contravenţie 2000-5000 lei).
6.  Articolele pirotehnice au inscripţionate în limba româna categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor, conform Art. 31. alin. 1, din Legea 126/1995 modificată şi completată (Contravenţie 5000 – 7500 lei).
7.  Se interzic confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operaţiune cu materii explozive (articole pirotehnice) de către persoanele fizice sau juridice neautorizate, conform  Art. 33. din Legea 126/1995 modificată şi completată (Infracţiune  3 luni -1 an).
8.   Articolele pirotehnice pot fi comercializate doar în spaţii destinate vânzării unor astfel de articole numai după obţinerea autorizaţiei de a le deţine şi comercializa din partea inspectoratului teritorial de muncă şi a inspectoratului de poliţie judeţean/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi după obţinerea acordului unităţii inspectoratului pentru situaţii de urgenţă în a cărei rază de competenţă funcţionează.
9. Vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoanele juridice autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate în condiţiile legii.
10. Spaţiile de comercializare a articolelor pirotehnice se vor amenaja în afara imobilelor cu destinaţia de locuit, în condiţiile stabilite prin normele tehnice prevăzute
 
Comercianţii au obligaţia de a respecta prevederile legale pentru evitarea răspândirii coronavirusului SARS CoV 2:
- purtarea echipamentului de protecţie, mască de protecţie, care să acopere nasul şi gura;
- menţinerea distanţei sociale de minimum 1,5 metri în toate zonele de comercializare;
- menţinerea igienei riguroase a mâinilor, cu apă şi săpun, timp de cel puţin 20 de secunde sau cu dezinfectanţi avizaţi, ori de câte ori este nevoie;
- evitarea atingerii feţei cu mâinile nespălate/ nedezinfectate;
- menţinerea igienei respiraţiei: tuse şi/sau strănut (în plica cotului sau în şerveţel de unică folosinţă), rinoree (în şerveţel de unică folosinţă). După utilizare, şerveţelul de unică folosinţă va fi aruncat în recipientul de colectare a deşeurilor şi se va efectua imediat igiena mâinilor;
- limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanţă de minimum 1,5 m;
- afişarea în locuri vizibile a regulilor de protecţie individuală, de distanţare fizică şi de igienă;
- dezinfectarea periodică, prin utilizarea materialelor dezinfectante.
 
Toate neconformităţile ce vor fi constatate cu ocazia controalelor care se vor efectua pe perioada derulării acţiunii de control , vor fi sancţionate conform prevederilor cap. IV din Legea 126/1995, modificată şi completată, coroborat cu prevederile Normei  tehnice de aplicare a Legii nr.126/1995 aprobată prin H.G. 536/2002 modificată şi completată.