Comunicat de presă

În perioada iulie – septembrie  2013, la nivelul judeţului Călăraşi s-a desfăşurat prima etapă a acţiunii de conştientizare privind un mediu de muncă sigur în activitatea de asistenţă medicală, grupul ţintă fiind toate unităţile care au ca domeniu de activitate: cod CAEN 86  - Activităţi referitoare la sănătatea umană şi cod CAEN 87 -   Servicii combinate de îngrijire medicală şi asistenţă socială, cu cazare.
Obiectivul campaniei a constat în creşterea gradului de conştientizare a  angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea asigurării şi respectării prevederilor legale în vederea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lor, rezultate sau care pot să rezulte din expunerea la agenţi biologici, precum şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte riscurile activităţilor care implică manipularea agenţilor biologici.
La nivelul judeţului Călăraşi au fost organizate 4 şedinţe de conştientizare, care au avut loc la Spitalul Judeţean de Urgenţă Călăraşi, Spitalul Municipal Olteniţa, Spitalul Orăşenesc Lehliu Gară şi Spitalul de Pneumoftiziologie Călăraşi. Au fost prezente la aceste întâlniri un număr de 46 unităţi şi un număr de 88 persoane participante (personal medical din spitale, reprezentanţi ai cabinelor medicale individuale şi ai laboratoarelor de analize medicale, personalul din cadrul Direcţiei Generale pentru Protecţia Copilului şi Asistenţă Socială şi a unităţilor din subordinea acesteia, etc.).
Au fost prezentate următoarele materiale:
  • „Agenţii biologici – legislaţie privind riscurile biologice de la locul de muncă”;
  • „Securitatea şi sănătatea în muncă în domeniul sanitar”;
  • „Cum să ne ferim de agenţii biologici”.
La finalul fiecărei sesiuni de conştientizare, au avut loc discuţii între participanţi şi inspectorii de muncă din cadrul ITM Călăraşi, referitoare la modul de organizare al activităţii de securitate şi sănătate în muncă, la determinările de noxe biologice, la îmbolnăvirile profesionale ale lucrătorilor din unităţile de sănătate, expuşi la agenţii biologici, care se pot îmbolnăvi mai târziu, chiar după ieşirea la pensie, la suplimentarea analizelor medicale faţă de cele prevăzute în HG 355/2007 act. (ex. teste HIV să se efectueze periodic şi nu numai la recomandarea medicului de medicina muncii), precum şi la problema informării personalului medical cu legislaţia nou apărută in domeniul sănătăţii (ex. HG 243/2013 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite), etc.

 

          Inspector şef,           
          Răzvan Ilie MESEŞEANU