Program cadru de acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2013 – METODOLOGIE

ACŢIUNE DE MONITORIZARE privind riscurile existente la locurile de muncă din microîntreprinderi (0-9 lucrători) şi măsurile de prevenire şi protecţie aplicate

Trimestrele I - IV 2013