ORDIN nr.3.577/831/202 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada starii de alerta

    In vederea stabilirii masurilor necesare pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 pe perioada starii de alerta si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, 
    in temeiul prevederilor Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control al infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, 
    avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative cu incidenta in domeniul managementului situatiilor de urgenta si al protectiei civile, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri incepand cu data de 15 mai 2020, in contextul situatiei epidemiologie determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011, precum si a altor acte normative,
    potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru reglementarea unor masuri de protectie sociala,
    potrivit prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu completarile ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, 
    ministrul muncii si protectiei sociale si ministrul sanatatii emit urmatorul ordin:
    ART. 1
    (1)  Pe durata starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, toti angajatorii din sectorul public si din privat implementeaza urmatoarele masuri:
    a) reinstruiesc in domeniul securitatii si sanatatii in munca toti lucratorii care au stat la domiciliu in perioada starii de urgenta, somaj tehnic, telemunca, munca la domiciliu etc. Reinstruirea trebuie sa fie adaptata noilor riscuri reprezentate de infectia cu SARS-CoV-2 si se va desfasura in timpul programului normal de lucru al lucratorilor;
    b) reprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca au dreptul la instruire corespunzatoare noului risc reprezentat de infectia cu SARS-CoV-2;
    c) stabilesc activitatile care pot fi continuate si/sau adaptate, in functie de specificul acestora si de resursele disponibile, si implementeaza masurile necesare pentru reluarea si/sau mentinerea activitatii, in conditiile respectarii masurilor de prevenire a raspandirii SARS-CoV-2, inclusiv pentru desfasurarea activitatii in regim de telemunca sau munca la domiciliu - care poate ramane o prioritate;
    d) identifica riscurile specifice conditiilor de contaminare epidemiologica si actualizeaza documentul de evaluare a riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor la noile conditii de desfasurare a activitatii, in vederea luarii masurilor necesare pentru combaterea raspandirii SARS-CoV-2;
    e) stabilesc consultari cu reprezentantii angajatilor cu responsabilitati specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca si, dupa caz, cu membrii Comitetului de securitate si sanatate in munca;
    f) afiseaza la intrare si in cele mai vizibile locuri din unitate regulile de conduita obligatorie pentru angajatii si pentru toate persoanele care intra in spatiul organizat de angajator, cu privire la prevenirea imbolnavirilor cu coronavirusul SARS-CoV-2;
    g) informeaza angajatii, prioritar prin mijloace electronice, cu privire la riscurile de infectare si de raspandire a virusului, cu privire la masurile de protectie si la regulile de distantare sociala care se aplica in cadrul unitatii, precum si cu privire la regulile pentru gestionarea situatiilor in care angajatii sau alte persoane care au acces la locul de munca prezinta simptome ale infectarii cu coronavirului SARS-CoV-2;
    h) informeaza angajatii cu privire la precautiunile universal valabile:
    -  mentinerea distantei sociale de minimum 1,5 metri in toate zonele publice;
    -  mentinerea igienei riguroase a mainilor, cu apa si sapun, timp de cel putin 20 de secunde sau cu dezinfectanti avizati, ori de cate ori este nevoie;
    -  evitarea atingerii fetei cu mainile nespalate/ nedezinfectate;
    -  mentinerea igienei respiratiei: tuse si/sau stranut (in plica cotului sau in servetel de unica folosinta), rinoree (in servetel de unica folosinta). Dupa utilizare, servetelul de unica folosinta va fi aruncat in recipientul de colectare a deseurilor si se va efectua imediat igiena mainilor;
    -  limitarea contactului cu alte persoane la maximum 15 minute, la o distanta de minimum 1,5 m;

    i) pot asigura echipamente individuale specifice de protectie impotriva raspandirii coronavirusului SARS CoV-2 (masca de protectie, manusi) prin consultare cu responsabilul cu securitatea si sanatatea in munca, in functie de specificul activitatii;
    j) se asigura ca in sediul angajatorului furnizorii externi, companiile externe, subcontractantii, persoanele care intra in  sediu/publicul/beneficiarii serviciilor prestate/clientii respecta masurile de protectie stabilite de acesta;
    k) asigura comunicarea permanenta cu medicul/serviciul de medicina muncii pentru a se monitoriza starea de sanatate a angajatilor, astfel incat acestia sa poata beneficia de masurile preventive profilactice care au fost prevazute la nivel national pentru combaterea raspandirii coronavirusului SARS CoV-2; 
    l) pot individualiza programul de lucru al angajatilor (cu deosebire al angajatilor din grupurile vulnerabile) care desfasoara activitatea in spatiu inchis, astfel incat sa se reduca, pe cat posibil, in functie de natura si specificul activitatilor desfasurate, contactul direct dintre acestia, fara a afecta durata programului normal de lucru;
    m) pot individualiza programul de lucru al angajatilor astfel incat intre acestia sa se asigure existenta unui interval de minimum o ora la inceperea si la terminarea programului de munca, pe parcursul a minimum trei ore, in transe de minimum 20% din personal, fara a afecta durata programului normal de lucru, in cazul angajatorilor cu un numar mai mare de 50 de angajati care desfasoara activitatea in acelasi spatiu de lucru. Masura are in vedere inclusiv spatiile de lucru cu mai mult de 50 de angajati, indiferent daca salariatii apartin unor angajatori diferiti, fara a afecta durata programului normal de lucru;
    n) asigura culoare speciale de acces in incinta si de circulatie pentru angajati, in vederea evitarii aglomeratiei la locurile de munca;
    o) limiteaza accesul la zonele comune si asigura respectarea normelor de distantare sociala in aceste zone;
    p) stabilesc reguli pentru evitarea situatiilor accidentale de formare a unor grupuri spontane si nesecurizate de persoane in incinta institutiei;
    q) desemneaza un responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intra in unitate/institutie;
    r) asigura triajul observational al angajatilor prin verificarea temperaturii acestora la inceperea programului de lucru si ori de cate ori este necesar pe parcursul programului;
    s) amplaseaza dozatoare cu dezinfectant la intrarea in unitate, precum si in fiecare sector al locului de munca;
    t) interzic accesul in unitate al persoanelor care prezinta simptome de infectare cu coronavirusul SARS CoV-2;
    u) intrerup orice contact intre angajator/angajat/alte persoane aflate in incinta unitatii cu o persoana simptomatica;
    v) aplica benzi de marcare a distantei recomandate (1,5 metri) in locurile de munca in care se lucreaza cu publicul, pentru persoanele care asteapta la rand sa intre in incinta, recomandand, in masura in care conditiile meteorologice permit, ca persoanele care asteapta la rand sa ramana in afara cladirii, tot la o distanta de minimum 1,5 m;
    w) dispun aerisirea birourilor minimum o data de zi;
    x) dezinfecteaza balustradele, manerele usilor si ferestrelor din unitate, precum si alte zone intens folosite (minimum o data pe saptamana si de cate ori este necesar);
    y) dezinfecteaza cel putin o data pe saptamana si ori de cate ori este necesar spatiile comune si spatiile de lucru cu substante aprobate pentru combaterea SARS CoV-2; 
    z) pot crea spatii special amenajate pentru angajatii care apartin grupurilor vulnerabile (persoane cu boli cronice, persoane cu varsta peste 65 de ani);
    aa) asigura acordarea pauzelor de masa esalonat, cu respectarea distantei de minimum 1,5 metri intre lucratori;
    ab) evita folosirea instalatiei de climatizare sau, daca este necesar sa o foloseasca, asigura nebulizarea si dezinfectia instalatiei de climatizare conform instructiunilor producatorului, in afara programului de lucru;
    ac) asigura in permanenta, la grupurile sanitare, vestiare si sali de mese, sapun si dezinfectant de maini si monteaza postere cu modul corect de spalare a mainilor;
    ad) amenajeaza spatiul de lucru astfel incat sa se poata pastra distanta fizica intre angajati, prin stabilirea unui numar fix de persoane care pot lucra in aceeasi incapere. Angajatorii pot monta, acolo unde este posibil, separatoare de plastic intre birouri, in masura in care birourile sunt apropiate; 
    ae) limiteaza deplasarile in afara locului de munca doar la situatiile in care acestea sunt strict necesare desfasurarii activitatii si se asigura ca, atunci cand este necesar sa se efectueze, angajatii se deplaseaza cu asigurarea conditiilor de preventie minimale;
    af) se asigura ca circulatia documentelor in institutie/companie se realizeaza preponderent prin mijloace electronice;
    ag) revizuiesc planul de prevenire si protectie, conform prevederilor mentionate;
    ah) revizuiesc instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca, conform prevederilor mentionate si le aduc la cunostinta angajatilor.

    (2)  Masuri speciale in cazul in care un angajat este suspect/confirmat cu infectare cu coronavirusul SARS CoV-2:
    a) angajatii cu simptome respiratorii (tuse, stranut, rinoree etc.) si/sau febra mai mare de 37,3 C? si/sau stare general alterata, aparute in timpul programului de lucru, vor fi imediat izolati de restul colegilor si trimisi la domiciliu sau la unitati sanitare, in functie de starea persoanei; in marea majoritate a cazurilor nu este necesara inchiderea birourilor/cladirii; 
    b) daca intervalul de timp in care angajatul/persoana suspecta/confirmata s-a aflat in incinta este mai scurt de 7 zile:
    (i) se inchid toate incaperile in care acesta a petrecut timp indelungat (peste 20 de minute);
    (ii) inainte de incheierea programului se va asigura aerisirea mecanica a incaperii (deschiderea geamurilor);
    (iii) pentru a limita expunerea personalului care efectueaza curatenie la particulele respiratorii, se amana efectuarea curateniei si a dezinfectiei timp de 24 de ore. In situatia in care respectarea acestui interval nu este posibila, efectuarea curateniei se va amana cat mai mult;

    c) daca au trecut mai mult de 7 zile de cand angajatul/persoana suspecta/confirmata s-a aflat in incinta:
    (i) nu este nevoie de curatenie/dezinfectie suplimentara;
    (ii) se mentin masurile de curatenie si dezinfectie de rutina;

    d) se informeaza persoanele cu care angajatul/persoana suspecta/confirmata a venit in contact prelungit (mai mult de 20 de minute, la o distanta mai mica de 1,5 m si fara masca) si se impune izolarea la domiciliu a acestora pentru 14 zile, cu monitorizarea de catre aceste persoane a semnelor si a simptomelor de infectie respiratorie.

    ART. 2
    Pe durata starii de alerta, pentru prevenirea raspandirii COVID-19, toti angajatii din sectorul public si privat au obligatia sa urmeze masurile de mai jos:
    a) respecta toate instructiunile prevazute in planul de prevenire si protectie si instructiunile proprii de securitate si sanatate in munca intocmite de catre angajator pentru prevenirea raspandirii coronavirusului SARS CoV-2;
    b) poarta mastile de protectie care sa acopere nasul si gura la locurile de munca organizate de angajatori;
    c) isi pot schimba echipamentul de protectie utilizat in drum spre locul de munca (masca si manusi) cu un echipament nou;
    d) accepta verificarea temperaturii corporale la intrarea in sediu, la inceputul programului si ori de cate ori revin in sediu;
    e) instiinteaza imediat angajatorul daca prezinta, la inceputul sau in timpul programului de lucru, simptome ale infectarii cu virusul SARS CoV-2 (tuse, stranut, rinoree, dificultati respiratorii, febra, stare generala alterata);
    f) raman la domiciliu daca, inaintea inceperii programului de lucru, prezinta simptome ale infectarii cu virusul SARS-CoV-2 si anunta angajatorul cu privire la acest lucru;
    g) contacteaza, imediat, medicul de medicina a muncii responsabil al unitatii/medicul de familie sau, in cazul in care starea acestuia este grava, serviciul unic de urgenta 112;
    h) in cazul necesitatii izolarii la domiciliu, angajatul va intra in concediu medical, in baza adeverintei eliberate de medicul de familie dupa perioada de izolare la domiciliu; 
    i) in cazul carantinei institutionalizate, revenirea la serviciu se va face cu adeverinta pentru concediu medical, eliberata in baza avizului epidemiologic emis de catre directia de sanatate publica din judetul in care isi desfasoara activitatea/municipiul Bucuresti, la incheierea perioadei de carantina; angajatorii de tip institutii/autoritati publice suporta integral indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical pentru carantina ale propriilor angajati;
    j) se va intrerupe orice contact intre angajator/angajat/alte persoane aflate in incinta institutiei si persoana simptomatica;
    k) dezinfecteaza spatiul de lucru si obiectele necesare activitatii proprii; 
    l) isi spala si isi dezinfecteaza mainile;
    m) identifica si folosesc culoarele de circulatie asigurate de catre angajator;
    n) evita stationarea in spatiile comune;
    o) aerisesc frecvent (minimum o data pe zi) spatiul inchis in care isi desfasoara activitatea;
    p) in cazul muncii la domiciliu sau al telemuncii, angajatii isi desfasoara activitatea sub coordonarea angajatorului si in conformitate cu pregatirea si instruirea lor, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala sau contaminare epidemiologica cu coronavirus SARS-CoV-2 nici propria persoana, nici alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;
    q) evita, pe cat posibil, comunicarea prin intermediul documentelor tiparite, atat in interiorul, cat si in exteriorul unitatii/institutiei, pentru a limita contactul direct intre persoane.

    ART. 3
    Pentru angajatorii din serviciile sociale destinate categoriilor vulnerabile, prevederile prezentului ordin se completeaza cu recomandarile Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii.

    ART. 4
    Angajatorii din sectorul public si privat vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin. 

    ART. 5
    Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. 

                    Ministrul muncii si protectiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul sanatatii,
                    Nelu Tataru

    ----

Sursa: LEGIS Studio - www.ctce.ro