Program cadru ITM Călăraşi 2011 în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă

 

Nr.

crt.

Denumirea acţiunii

Responsabilitatea realizării

Termen

Coordonare şi monitorizare

CAMPANII NAŢIONALE

 

1.

 

 

Campanie europeană coordonată de Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii – en.: SLIC

 

Inspector de muncă -Rămulescu Mariana

 

 

 

Trim. I - IV

 

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

2.

 

 

Implementarea Planului naţional de acţiune al Inspecţiei Muncii privind promovarea realizării efective a evaluării riscurilor în IMM (continuare proiect Phare RO 04/IB/SO-01)

Inspector de muncă-Rămulescu Mariana

 

 

 

Trim. I - IV

 

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

3.

 

 

Sesiuni de informare şi conştientizare a angajatorilor şi lucrătorilor din IMM, promovarea bunelor practici de securitate şi sănătate în muncă (continuare proiect Phare RO 04/IB/SO-01)

Inspector de muncă-Bombiţă Lenuţa

 

 

 

Trim. I - IV

 

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

4.

 

 

Campanie de monitorizare privind implementarea legislaţiei naţionale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, care transpune legislaţia comunitară*)

Inspector de muncă-Drăgănescu Valentin

 

 

Trim. I - IV

 

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

5.

 

 

Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă: „Prevenirea riscurilor în activităţile de mentenanţă (revizii, reparaţii şi curăţenie)”, sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

Trim. I - IV

 

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

6.

 

 

Supravegherea pieţei conform programului sectorial pe anul 2011

 

Inspector de muncă-Bombiţă Lenuţa

 

 

 

Trim. I - IV

 

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

7.

 

 

Campanie naţională privind controlul măsurilor de îmbunătăţire a mediului de muncă din domeniul construcţiilor

 

 

Inspector de muncă-Aldea Aurel

 

 

 

 

 

Trim. II – III

 

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

 

 

8.

 

 

Campanie naţională privind verificarea respectării prevederilor legale de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii care desfăşoară activităţi de transport rutier de marfă şi persoane

Inspector de muncă-Rămulescu Mariana

 

 

Trim. II – IV

 

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

9.

 

 

Campanie naţională – „Verificarea modului în care angajatorii respectă cerinţele legale de securitate şi sănătate în muncă în societăţile şi unităţile care prestează activităţi de protecţie şi gardă”

Inspector de muncă-Ivanciu  Cezar

 

 

 

Conform metodologiei

 

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

ACŢIUNI SECTORIALE

 

1.

 

 

Verificarea respectării cerinţelor legale în domeniul securităţii muncii şi a procedurilor de lucru la efectuarea lucrărilor de mentenanţă în sectorul transport energie electrică

Inspector de muncă-Ivanciu Cezar

 

 

 

Trim. I - IV

 

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

2.

 

 

Verificarea modului în care angajatorii şi lucrătorii respectă prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în societăţile cu obiect de activitate recuperarea materialelor feroase şi neferoase

 

 

Inspector de muncă-Drăgănescu Valentin

 

 

 

 

 

Trim. I - IV

 

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

 

 

3.

 

 

Verificarea modului în care angajatorii şi lucrătorii respectă prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în activităţile de tăiere şi rindeluire a lemnului

 

 

Inspector de muncă-Mihnev  Daniel

 

 

 

 

 

Trim. II - III

 

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

 

 

4

 

 

Verificarea modului în care angajatorii şi lucrătorii respectă prevederile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă în societăţile cu obiect de activitate  agricultura

 

 

Inspector de muncă-Ruse Gabriel

 

 

 

 

 

Trim. I-IV

 

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

 

 

5

 

 

Modul  în care sunt respectate prevederile legale cu privire la activităţile cu produse de protecţie a plantelor.

 

 

Inspector de muncă-Bombiţă Lenuţa

 

 

 

 

 

Trim.I-II

 

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

 

 

6

 

 

Verificarea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici şi chimici pentru locurile de muncă din industria metalurgică

 

 

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

 

 

Trim I-IV

 

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

 

 

7

 

 

Verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind producerea, gestionarea, transportul, depozitarea şi utilizarea gazelor tehnice sub presiune.

 

 

Inspector de muncă-Aldea Aurel

 

 

 

 

 

Trim.III-IV

 

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

 

 

8

 

 

Informarea şi controlul persoanelor implicate în aplicarea prevederilor H.G.nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile.

 

 

Inspector de muncă- Aldea Aurel

 

 

 

 

 

Trim.I-IV

 

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

 

 

9

 

 

Respectarea aplicării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în activitatea de reabilitare a şoselelor şi a căilor ferate

 

 

Inspector de muncă- Aldea Aurel

 

 

 

 

 

Trim II-IV

 

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

 

 

10

 

 

Modul în care sunt respectate prevederile legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în instituţiile publice

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

Trim I-IV

Inspector Şef Adjunct

 

 

Brezeanu Ciprian

 

                              INSPECTOR ŞEF,                            INSPECTOR ŞEF ADJUNCT SSM,

                           Ing. Ec. Vasile GÎDEA                                   Ing. Ciprian Brezeanu