Comunicat de presă

În perioada 21 - 25.11.2016, în cadrul programului de schimb de experienţă între inspectori de muncă CIMP, organizat la nivelul Agenţiei Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă, Inspectoratul Teritorial de Muncă al jud. Călăraşi este gazda inspectorului şef al Direcţiei de Inspecţie a Districtului Sofia, dl. Nikolay Arnaudov.
În cursul zilei de 21.11.2016, delegaţia bulgară a fost primită de către Preşedintele Consiliului Judeţean, dl. Vasile ILIUŢĂ şi Primarul Municipiului Călăraşi, dl. Daniel Ştefan DRĂGULIN.
Împreună cu conducerea I.T.M. Călăraşi, dl. Nikolay Arnaudov a stabilit subiectele pe care le vor aborda pe perioada vizitei:
  • respectarea legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă în sectorul construcţii;
  • obligaţiile şi responsabilităţile angajatorilor şi angajaţilor;
  • abordări inovatoare şi bune practici în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul IMM-urilor;
  • aplicarea legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă în sectorul agricol;
  • cercetarea şi înregistrarea accidentelor de muncă; modul de înregistrare statistică a acestora;
  • campanii de sensibilizare în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
În afara discuţiilor asupra modului în care au fost preluate şi transpuse directivele CEE în legislaţia celor două ţări, vor avea loc şi deplasări la unităţi din cele două sectoare de activitate pentru a se vedea, concret, modul de abordare a problematicii muncii în cadrul acţiunilor de control ale inspecţiei muncii. – Inspector Şef Adj. SSM – Nicolae DUMITRU.