Examen/concurs pentru promovarea funcționarilor publici de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut