RECOMANDĂRI* pentru lucrători privind prevenirea infecției cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) în situaţia deplasărilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă

Îndeplinirea sarcinilor dumneavoastră de muncă implică efectuarea unor deplasări, precum cele:
 • De la domiciliu la locul de muncă organizat de angajator şi invers;
 • De la sediul firmei la locul de muncă sau de la un loc de muncă la altul;
 • De la sediul firmei la care sunteți încadrat, ori de la orice alt loc de muncă organizat de firmă, la o altă persoană juridică sau fizică;
 • Pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu în afara graniţelor ţării.
Prin anumite acțiunigreșite/omisiuni în cursul deplasărilor pe care le realizaţi pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, v-aţi putea expune la pericol de infecție cu noul Coronavirus atât pe dumneavoastră, cât şi alte persoane cu care veniţi în contact.
Pentru a preveni infecția cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) trebuie să efectuaţi deplasările necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă în conformitate cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, cu respectarea cerinţelor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi a măsurilor de aplicare a acestora.Încercați să reduceți la minim posibil numărul de deplasări/delegații pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, iar acolo unde este posibil solicitaţi angajatorului efectuarea muncii la domiciliu sau telemunca.
Folosiți, pecât posibil, rute sau modalități alternative de transport pentru a evita zonele aglomerate, iar dacă  programul văpermite, folosiți intervalele orare cu nivel scăzut de circulaţie a persoanelor.
Indiferent de modul de deplasare (pietonal, cu bicicleta, cu mijloace de transport în comun, cu autovehicul etc.) pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, pentru prevenirea COVID-19 trebuie să respectaţi următoarele obligaţii generale:
* Nu vă abateţi nejustificat de la traseul normal de deplasare.
* Efectuaţi transportul în condiţiile prevăzute de reglementările de securitate şi sănătate în muncă şi cu respectarea reglementărilor de circulaţie în vigoare.
* Respectaţi măsurile de prevenire şi protecţie, în special a celor igienico-sanitare, precum şi instrucţiunile primite pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus.
* Utilizaţi corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, înapoiaţi-l sau puneţi-l la locul destinat pentru păstrare.În cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie al echipamentului individual de protecţie, înlocuiţi-l cu unul nou.
* Respectaţi măsurile luate pentru limitarea contactului dintre persoane, păstraţi distanţa de siguranţă, evitaţi pe cât posibil activitățile colective (evitați expunerea la contact direct/interacțiune cu un număr mare de persoane, evitaţi zonele aglomerate etc.).
* Utilizaţi corect echipamentele de transport, maşinile, aparatura, uneltele, substanţele periculoase şi alte mijloace de producţie.
* Comunicați imediat angajatorului/lucrătorilor desemnați orice deficiență a sistemelor de protecţie.
* Utilizaţi corectdispozitivele de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor.
* Cooperaţi cu angajatorul/lucrătorii desemnaţi, pentru a le permite acestora să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate.
* Anunţaţi conducătorul locului de muncă şi/sau angajatorul cu privire la accidentele suferite de propria persoană. 

 
La deplasarea cu autovehiculul pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă, pentru prevenirea infecției cu noul Coronavirus se recomandă:
 • Utilizaţi echipamente de protecţie (spre ex: mască, mănuşi) dacă nu călătoriţi singur şi solicitaţi celorlalți purtarea acestor echipamente.
 • Respectaţiigiena respiratorie corectă, în special dacă sunt şi alte persoane în autovehicul.
 • Respectaţi regulile de igienă personală recomandate de autoritățile din domeniul sănătăţii (spre exemplu: nu văatingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate).
 • Utilizaţi materialele igienico-sanitare puse la dispoziţie de către angajator.
 • Aerisiţi des autovehiculul, în special atunci când călătoriţi şi cu alte persoane.
 • Verificaţi dacă s-a efectuat igienizarea periodică ainstalaţiei de aer condiţionatauto.
 • Dezinfectaţifrecvent,cu soluție pe bază de alcool sau clor, suprafeţele cu care intrați în contact(volan, mânere, butoane etc.).
 • Îndepărtaţi obiectele care nu sunt necesare în interiorul autovehiculului, ale căror suprafețese pot contamina cu noul Coronavirus.
 • Respectaţi programul de lucru şi modul de realizare a deplasării stabilit de angajator pentru reducerea numărului de lucrători prezenţi în acelaşi timp la locul de muncă.
 • Evitaţi orice contact fizic (strângeri de mână etc.)cu persoanele cu care călătoriţi.
La deplasarea cu mijloace de transport în comun (spre exemplu: autobuz, troleibuz, tramvai, metrou, microbuz) pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă se recomandă:
 • Utilizaţi echipamente de protecţie (spre ex: mască, mânuși).
 • Respectaţiigiena respiratorie corectă, în special dacă sunt şi alte persoane în mijloacele de transport în comun.
 • Respectaţi regulile de igienă personală recomandate de autoritățile din domeniul sănătăţii (spre exemplu: nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate).
 • Evitaţi zonele aglomerate, păstraţi distanţa de siguranţă faţă de ceilalţi călători din mijlocul de transport în comun (încercați să nu stați față în față cu alte persoane), precum şi expunerea la contact direct/interacțiune cu alţi călători la urcarea/coborârea din mijloacele de transport în comun.
 • Respectaţi măsurile luate de regiile/societăţile de transport public local pentru limitarea contactului dintre persoane în staţii şi în mijloacele de transport în comun.
 • Respectaţi programul de lucru şi modul de realizare a deplasării stabilit de angajator pentru reducerea numărului de lucrători prezenţi în acelaşi timp la locul de muncă.
La deplasarea cu avionul pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă se recomandă:
 • Utilizaţi echipamente de protecţie (spre ex: mască, mănuşi) pe tot parcursul zborului.
 • Respectaţiigiena respiratorie corectă, pe toată durata efectuării formalităților de înregistrare (check-in), îmbarcare/debarcare şi călătorie cu avionul.
 • Respectaţi regulile de igienă personală recomandate de autoritățile din domeniul sănătăţii (spre exemplu: nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate).
 • Evitațiaglomerația, expunerea la contact direct/interacțiune cu alți călători şi păstrațidistanţade siguranțăîn timpul formalităților de check-in, îmbarcare/debarcare şi călătorie cu avionul.
 • Respectați măsurile luate de autorităţile aeroportuare pentru limitarea contactului dintre persoane.
 • Prezentați-vă la timp pentru formalitățile de check-in şi respectațicu strictețeregulile şi indicațiile personalului de bord (acordațiatenție instructajului făcut de personalul de zbor, respectați regulile de distanțare a locurilor între pasageri etc.).
Comunicaţi imediat angajatorului/ lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care aveţi motive întemeiate să o consideraţi un pericol pentru securitatea şi sănătatea dumneavoastră.
 
Preveniţi transmiterea COVID-19 în cursul deplasărilor
prin respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie! 

* Recomandărileefectuateînacest document nu sunt exhaustive.