RECOMANDĂRI PENTRU LUCRĂTORI PRIVIND PREVENIREA RĂSPÂNDIRII INFECȚIEI CU COVID 19 LA LOCURILE DE MUNCĂ

Este timpul să prevenim răspândirea infecției cu COVID 19, inclusiv la locurile noastre de muncă!
Respectând măsurile de prevenire şi protecţie stabilite pentru locul de muncă unde vă desfăşuraţi activitatea, vă protejaţi sănătatea şi chiar viaţa, atât a propriei persoane, cât şi pe cea a colegilor, a membrilor familiei şi a celor din jur.
 
 Asiguraţi-vă că locul de muncă este curat şi igienic!
 • Curăţaţi şi dezinfectaţi suprafeţele (spre ex: birouri, mese) si obiectele pe care le atingeţi frecvent (spre ex: telefoane, butoane, tastaturi)
 • Îndepărtaţi obiectele care nu sunt necesare în desfăşurarea activităţii, ale căror suprafeţe pot fi contaminate
 • Utilizaţi echipamentele de protecţie (spre ex: mănuşi) şi materialele de dezinfectare puse la dispoziţie de către angajator
De ce? Contaminarea suprafeţelor reprezintă una dintre căile principale de răspândire a infecției cu COVID-19.
 
 Spălaţi-vă des pe mâini cu apă şi săpun!
 • Respectaţi indicaţiile autorităţilor medicale privind modul corect de spălare a mâinilor
 • Spălaţi-vă mâinile după terminarea fiecărei activităţi
 • Utilizaţi materialele igienico-sanitare puse la dispoziţie de către angajator
 • Nu vă atingeţi ochii, nasul, gura dacă nu aveti mâinile igienizate
De ce? Spălarea mâinilor îndepărtează virusul şi previne propagarea infecției cu COVID-19.
 
 Respectaţi instrucţiunile angajatorului şi indicaţiile autorităţilor medicale privind igiena respiraţiei
 • Utilizaţi echipamentele de protecţie (spre ex: măşti) puse la dispoziţie de către angajator, conform instrucţiunilor primite de la angajator
 • Păstraţi echipamentele de protecţie în stare de curăţenie şi igienă, conform instrucţiunilor primite de la angajator
 • Utilizaţi instalaţiie de exhaustare a aerului, conform instrucţiunilor primite de la angajator
 • Aerisiţi des spaţiile în care vă desfăşuraţi activitatea (spre ex: birouri, ateliere)
 • Acoperiţi-vă nasul şi gura când strănutaţi sau tuşiţi
 • Evitaţi contactul cu persoane care suferă de infecţii respiratorii acute
De ce? O bună igienă a respiraţiei previne răspândirea infecției cu COVID-19
 
 Respectaţi regulile stabilite de angajator în vederea evitării sau reducerii frecvenţei interacţiunii între lucrători, precum şi între lucrători cu alte persoane
 • Respectaţi programul de lucru stabilit de angajator pentru reducerea numărului de lucrători prezenţi în acelaşi timp la locul de muncă
 • Respectaţi modul de organizare al activităţii stabilit de angajator pentru reducerea cât mai mult a contactului între lucrători sau între aceştia cu alte persoane
 • Utilizaţi echipamentele de protecţie (spre ex: mănuşi, combinezoane) puse la dispoziţie de către angajator şi păstraţi curăţenia şi igiena acestora, conform instrucţiunilor primite
 • Păstraţi distanţa faţă de alţi lucrători sau persoane, conform instrucţiunilor angajatorului sau recomandărilor autorităţilor medicale, inclusiv în vestiare, toalete, săli de duș, locuri de luat masa, mijloacele de transport.
 • Evitaţi deplasările de la locul de muncă în alte zone ale întreprinderii/unităţii sau înafara acesteia, dacă acestea nu sunt absolut necesare
 • Evitaţi să staţionaţi mult timp în zonele în care se află mulţi lucrători sau multe persoane (spre ex: în locurile de fumat, holuri, locuri de luat masa)
 • Evitaţi orice contact fizic cu alţi lucrători sau altă persoane (spre ex: strângerile de mână)
De ce? Locurile aglomerate pot favoriza răspândirea infecției cu COVID-19
 
Anunţaţi imediat şefii ierarhici despre orice situaţie legată de noul coronavirus!