RECOMANDĂRI PRIVIND PREVENIREA RĂSPÂNDIRII NOULUI CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) LA EFECTUAREA CURĂŢENIEI IN SECTORUL NON MEDICAL

Prezentele recomandări orientative şi neexhaustive au fost elaborate pe baza liniilor directoare[1] emise de Institutul de Sănătate Publică din Marea Britanie şi se adresează angajatorilor din sectoarele non medicale, care trebuie să asigure servicii de curăţenie în unităţi. Aspectele prezentate în acest document au ca scop sprijinirea angajatorilor în luarea unor măsuri de prevenire şi protecţie, acestea necesitând a fi adaptate la unicitatea și specificitatea fiecărei întreprinderi/unități.
Potrivit Legii nr. 319/2006, actualizată, angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă. De asemenea, lucrătorii trebuie să-şi îndeplinească sarcinile de muncă în conformitate cu instrucţiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de infecție cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) şi să prevină expunerea altor persoane care ar putea fi afectate de acţiunile/omisiunile lor.
La reluarea activităţilor din sectoarele non medicale trebuie respectate măsurile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi a altor participanţi la procesul de muncă şi trebuie luate măsuri suplimentare pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV-2).
Activităţile de curăţenie se desfăşoară în toate întreprinderile/unităţile şi pot implica expunerea lucrătorilor la riscuri profesionale. Pentru a preveni infecția cu noul coronavirus în cursul realizării acestor activităţi, angajatorii trebuie să pună în aplicare măsuri tehnice, organizatorice, igienico-sanitare sau de altă natură care să vizeze securitatea şi sănătatea în muncă.
Riscul de infecţie cu noul coronavirus pentru lucrătorii ce desfăşoară activităţi de curăţenie depinde de mai mulți factori, dintre care se menţionează:
- Tipul suprafeţei contaminate;
- Cantitatea de virus diseminată;
- Timpul de expunere la virus al persoanei contaminate.
Riscul de infecție cu noul coronavirus din mediul de muncă ce a fost contaminat, scade în timp. Nu se poate şti cu exactitate momentul în care riscul de contaminare cu noul coronavirus dispare, însă se consideră ca riscul scade semnificativ după 72 ore.
Angajatorii trebuie ca, atunci când lucrătorii ajung la locul de muncă şi înainte de începerea activităţii, să organizeze luarea temperaturii corporale şi să admită la lucru numai persoanele sănătoase.
De asemenea, angajatorii pot lua următoarele măsuri de prevenire şi protecţie:
* Instruiţi lucrătorii cu privire la prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus la efectuarea activităţilor de curăţenie, pe baza recomandărilor autorităţilor competente;
* Informaţi lucrătorii şi alţi participanţi la procesul de muncă referitor la obligativitatea respectării instrucţiunilor proprii de SSM şi la păstrarea unui comportament preventiv, inclusiv prin afişarea unor informații furnizate de autoritățile medicale competente privind prevenirea răspândirii noului Coronavirus (spre exemplu: la intrare, în cele mai vizibile locuri, transmiterea prin e-mail sau prin intermediul altor instrumente de comunicare);
* Asiguraţi echipamente individuale de protecţie (spre exemplu: măști de protecţie, mănuși de protecție etc.) şi verificaţi corecta utilizare a acestora iar, în cazul degradării sau al pierderii calităţilor de protecţie, acordaţi echipamente individuale de protecţie noi care să protejeze lucrătorii împotriva COVID-19;
* Stabiliţi măsuri igienico-sanitare, cu consultarea medicilor de medicina muncii;
* Instruiţi lucrătorii cu privire la asigurarea unei igiene respiratorii corecte conform recomandărilor autorităţilor din domeniul sănătăţii;
* Acordaţi, în mod gratuit, materiale igienico-sanitare (săpun, prosoape hârtie, dezinfectanţi etc.) care să prevină răspândirea infecției cu noul Coronavirus;
* Limitaţi contactul dintre persoane, luaţi măsuri pentru păstrarea distanţei de siguranţă,  evitaţi activitățile colective (evitați expunerea lucrătorilor la contact direct/interacțiune cu un număr mare de persoane, formarea zonelor aglomerate în cadrul proceselor de muncă etc.);
* Asiguraţi controlul medical periodic al lucrătorilor, conform cerinţelor legale şi având în vedere dispoziţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene.
La efectuarea activităţilor de curăţenie la locurile de muncă unde a desfăşurat sarcini de muncă un lucrător suspectat de COVID-19 sau confirmat că ar avea această boală, se va folosi obligatoriu echipament individual de protecţie, care trebuie să cuprindă mănuşi şi mască de protecţie. După utilizare, acestea se vor arunca şi nu se va încerca decontaminarea şi refolosirea lor. Ulterior, mâinile se vor spăla cu săpun şi apăminim 20 de secunde.
Având în vedere faptul că lucrătorii ce efectuează activităţi de curăţenie pot fi expuşi pericolului de contractare a COVID-19, angajatorii au obligația legală de a revizui evaluarea riscurilor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă la nivelul întreprinderii/unităţii şi, pe baza acesteia, să actualizeze planul de prevenire şi protecţie compus din măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură.
Dacă rezultatul evaluării riscurilor de la locurile de muncă indică posibilitatea unui nivel ridicat de expunere la noul coronavirus (spre exemplu: în hoteluri, restaurante, rezidenţe pentru vârstnici, centre de carantină)şi acolo unde se observă o contaminare vizibilă cu fluide umane,atunci pot fi necesare  echipamente individuale de protecţie pentru protecția ochilor, nasului şi gurii. Lucrătoriitrebuieinstruiți pentru purtarea corectă a acestor echipamente, cu evidenţierea necesităţii unui comportament preventiv din partea întregului personal de curăţenie.
Spaţiile publice (spre exemplu: holuri, coridoare, scări etc.), pe unde au trecut persoane simptomatice COVID-19 cu timp minim de expunere, vor fi curăţate în condiții normale.
Toate suprafețele unde persoanele simptomatice au petrecut mai mult timp şi cu care au avut contact, trebuie curăţate şi dezinfectate cu mare atenție. Dintre aceste suprafeţe se menţionează obiectele vizibil contaminate cu fluide corporale şi suprafețelepotențial contaminate cum ar fi cele din toalete, clanţe, telefoane, balustrade, butoane de lift.
Curăţenia tuturor suprafeţelor se va efectua cu material textil, cu role de hârtie şi, după caz, mopuri, utilizând detergenţi şi soluții dezinfectante, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare ale producătorului de substanţe de curăţire/dezinfectare.
Toate materialele şi ustensilele folosite la curăţenie, precum şi obiectele contaminate trebuie eliminate prin ambalarea în saci menajeri şi distruse.
Lenjeria folosită trebuie spălată conform instrucțiunilorproducătorului, folosind apă fierbinte şi apoi trebuie complet uscată. Lenjeria utilizată nu trebuie scuturată pentru a se evita riscul de dispersare.
Deşeurile provenite de la persoane suspecte de COVID-19 trebuie puse în saci menajeri de plastic care trebuie legați pentru a evita dispersarea. Sacii menajeri trebuie introdușiîntr-un al doilea rând de saci, care la rândul lor trebuie legați. Ulterior, sacii trebuie depozitațiîntr-un loc sigur şi marcați, pânăcândsosește rezultatul testelor care confirmă sau nu existenţa bolii. Deșeurile trebuie stocate în locuri sigure, la care nu au acces alte persoane, până la sosirea rezultatelor testelor sau minim 72 ore. Dacă testele sunt negative, deșeurile se pot trata ca fiind normale. Daca testele sunt pozitive, ele trebuie colectate de autoritatea de salubritate ca deșeuriinfecțioase sau de o firmă specializată în colectarea acestor deşeuri pentru tratament corespunzător.