RECOMANDĂRI PRIVIND PREVENIREA RĂSPÂNDIRII NOULUI CORONAVIRUS (SARS-CoV-2) LA RELUAREA ACTIVITĂŢII ÎN UNITĂŢILE DE FRIZERIE, COAFURĂ ŞI COSMETICĂ

La reluarea activităţii în unităţile de frizerie, coafură şi cosmetică trebuie respectate măsurile pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor şi a clienţilor şi trebuie luate măsuri suplimentare pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV-2), cum ar fi:
 

 MĂSURI GENERALE
 • Elaborarea planului propriu de urgenţă pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus (SARS-CoV-2) urmărind recomandările autorităţilor medicale competente;
 • Stabilirea măsurilor pentru limitarea numărului de persoane aflate în unitate (spre ex: program de lucru în schimburi pentru lucrători, programarea clienţilor astfel încât să se evite aşteptarea în interiorul unităţii, desfiinţarea zonelor de aşteptare);
 • Stabilirea unui program în care se oferă servicii persoanelor care au peste 65 de ani;
 • Reorganizarea locului de muncă astfel încât să se asigure o distanţă de siguranţă de 2 metri între lucrători, precum şi între clienţi (spre ex: lăsarea unui post de lucru gol între două posturi ocupate, instalarea ecranelor de separare între posturile de lucru, marcarea solului cu autocolante);
 • Dotarea fiecărui lucrător cu ustensilele și materialele necesare activității care să fie lavabile sau de unică folosință (spre ex: prosoape de hârtie);
 • Elaborarea unui plan pentru curăţarea şi dezinfectarea spaţiilor de lucru, a echipamentelor de muncă, a echipamentelor individuale de protecţie, a suprafeţelor obiectelor atinse frecvent (spre ex: mese, scaune, robinete, mânere, butoane, telefoane etc.);
 • Informarea şi instruirea lucrătorilor privind măsurile de prevenire şi protecţie pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus;
 • Asigurarea echipamentelor individuale de protecţie (spre ex: măşti, viziere, ochelari de protecţie, mănuşi) şi a materialelor de curăţare şi dezinfectare;
 • Comunicarea regulilor și informațiilor privind accesul în unitate (măsurarea temperaturii lucrătorilor și clienților la intrare), privind igiena respiratorie în unitate (spre ex:  utilizarea măștilor), precum și privind respectarea regulilor de distanțare socială;
 • Dacă este posibil, menţinerea uşilor deschise astfel încât să se evite atingerea mânerelor/clanţelor şi, dacă nu este posibil, dezinfectarea acestora după utilizare;
 • Îndepărtarea obiectelor care nu sunt necesare în desfăşurarea activităţii, ale căror suprafeţe pot fi contaminate (ex: ziare, reviste, broşuri, cataloage etc.);
 • Stabilirea măsurilor specifice pentru clienţi şi informarea acestora;
 • Utilizarea ustensilelor şi a materialelor de lucru (ex: piepteni, perii, mostre de culori, mașini de tuns, foarfeci, uscător de păr etc.) se va face numai de către lucrători;
 • Amplasarea unor recipiente cu substanţe dezinfectante pentru uzul clienţilor, în special în zona de  acces în unitate;
 • Efectuarea plăţilor utilizând mijloace electronice (ex: card, mobil). În situaţia când nu este posibil, utilizarea unei cutii în care clienţii să depună banii datoraţi pentru serviciile primite.
 MĂSURI SPECIFICE PENTRU LUCRĂTORI
 • Utilizarea echipamentelor individuale de protecţie (spre ex: măşti, viziere, ochelari de protecţie, mănuşi);
 • Folosirea încălţămintei şi a hainelor de lucru exclusiv în interiorul unităţii. Spălarea zilnică a hainelor de lucru;
 • Nepurtarea în timpul programului de lucru de accesorii (spre ex: inele, brăţări, ceasuri) care împiedică igienizarea corectă a mâinilor. Din acelaşi considerent, se recomandă evitarea unghiilor lungi;
 • Utilizarea materialelor igienico-sanitare puse la dispoziţie de către angajator;
 • Spălarea frecventă a mâinilor sau dezinfectarea după terminarea fiecărei activităţi, între clienţi, după atingerea banilor sau a cardurilor de credit, înainte şi după schimbarea mănuşilor/luarea mesei/utilizarea toaletei. Igienizarea mâinilor se va realiza în faţa clienţilor, ori de câte ori este posibil, astfel încât aceştia să conştientizeze că igiena reprezintă o prioritate a unităţii;
 • Respectarea indicaţiilor autorităţilor medicale privind modul corect de spălare a mâinilor;
 • Respectarea instrucţiunilor angajatorului şi a indicaţiilor autorităţilor medicale privind igiena respiraţiei (spre ex: utilizarea şi îndepărtarea corectă a măştilor, utilizarea instalaţiilor de aer condiţionat, conform instrucţiunilor primite de la angajator, aerisirea frecventă a spaţiilor de lucru, evitarea contactului cu persoane care suferă de infecţii respiratorii acute):
 • Păstrarea echipamentelor individuale de protecţie în stare de curăţenie şi igienă, conform instrucţiunilor primite de la angajator;
 • Respectarea regulilor stabilite de angajator în vederea evitării sau reducerii frecvenţei interacţiunii între lucrători, precum şi între lucrători şi clienţi;
 • Respectarea programului de lucru stabilit de angajator pentru reducerea numărului de lucrători prezenţi în acelaşi timp la locul de muncă;
 • Respectarea modului de organizare a activităţii stabilit de angajator pentru reducerea cât mai mult a contactului între lucrători sau între aceştia şi clienţi;
 • Păstrarea distanţei faţă de alţi lucrători sau clienţi, conform instrucţiunilor angajatorului sau recomandărilor autorităţilor medicale;
 • Utilizarea numai a ustensilelor din dotarea proprie (spre ex: nu se poate împrumuta de la alt lucrător ustensile cum ar fi: perii, foarfece etc.), curățarea și igienizarea periodică a acestora;
 • Utilizarea ustensilelor la alt client numai după ce au fost curățate și igienizate în prealabil (de exemplu: piepteni, foarfece, mașini de tuns, mașini de ras);
 • În cazul produselor lichide, utilizarea dozatoarelor pentru evitarea îndepărtării surplusului cu mâinile;
 • Evitarea folosirii ustensilelor pe fața clientului dacă nu este absolut necesar (spre ex: pentru îndepărtarea părului după tundere). Ustensilele care ating fața clientului trebuie să fie corect curățate și igienizate înainte și după utilizare;
 • Evitarea deplasărilor de la locul de muncă în alte zone ale unităţii sau înafara acesteia, dacă acestea nu sunt absolut necesare;
 • Evitarea staţionării mult timp în zonele în care se află mai mulţi lucrători sau mulţi clienţi (spre ex: în locurile de fumat, locurile de luat masa);
 • Evitarea oricărui contact fizic cu alţi lucrători, precum şi cu clienţii (spre ex: strângeri de mână, îmbrăţişări, sărutări);
 • Anunţarea imediată a angajatorului despre orice situaţie legată de noul coronavirus.
 
 
 MĂSURI SPECIFICE PENTRU CLIENȚI
 • Respectarea regulilor stabilite de unitate;
 • Spălarea mâinilor cu săpun și apă sau dezinfectarea acestora cu soluția pusă la dispoziție în zona de acces în unitate, la intrare și la ieșire;
 • Purtarea unei măști pe toată durata efectuării serviciilor (spre ex: manichiură, pedichiură), cu excepția situațiilor în care se lucrează asupra feței (spre ex: tratamente cosmetice, ras barbă);
 • Evitarea atingerii inutile a suprafețelor și obiectelor;
 • Evitarea efectuării plății în bani atunci când este posibilă utilizarea cardului. Dacă plata se poate face numai în numerar, efectuarea plății cu suma potrivită și dezinfectarea mâinilor după atingerea banilor;
 • Evitarea staționării în unitate după efectuarea plății;
 • Evitarea frecventării spațiilor publice atunci când sunt semne sau simptome ale COVID-19.