Comunicate de presă - ITM

Campania Naţională privind verificarea respectării prevederilor SSM de către angajatori care efectuează activităţi de transport rutier

În perioada 02-27.05.2011 la nivelul judeţului Călăraşi s-a desfăşurat prima etapă a Campaniei Naţionale privind verificarea respectării prevederilor de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii care efectuează activităţi de transport rutier  de marfă şi persoane, etapa a doua urmând a se desfăşura în luna octombrie 2011.

Noi reglementări referitoare la concedierea colectivă

În termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin concediere colectivă, are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reânfiinţat în aceeaşi activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă...

Comunicat de presă

Comunicat de presă referitor la Legea nr. 52 din 15 aprilie 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri şi normele de aplicare (publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 300 din 02/05/2011)

În atenţia angajaţilor şi angajatorilor - abrogarea carnetului de muncă

Potrivit modificărilor aduse art.296 din Codul Muncii, Decretul nr.92/1976 - privind carnetul de muncă, se va abroga începând cu 01.01.2011. Astfel, vechimea în muncă dobândită până la data de 31.12.2010 se probează cu carnetul de muncă,urmând ca I.T.M. Călăraşi sa le predea angajatorilor, în mod eşalonat, pe bază de proces verbal de predare primire până la data de 30.06.2011.

Comunicat de presă SSM

În perioada 19 aprilie 2010 – 19 noiembrie 2010, Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă vor desfăşura o acţiune de „verificare a modului în care angajatorii asigură consultarea şi participarea lucrătorilor la soluţionarea problemelor referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, în întreprinderile cu mai puţin de 50 de lucrători”, în conformitate cu Programul – cadru de acţiuni şi inspecţie pentru anul 2010.

Pagini

Subscribe to RSS - Comunicate de presă - ITM