Examen/Concurs pentru promovarea funcţionarilor publici de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut

 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
INSPECŢIA MUNCII 
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ CĂLĂRAŞI 
Str. ALEEA CENTRALEI NR.1-3, Călăraşi, jud. Călăraşi  
Tel.: (0242) 306350 – 58; Fax: (0242) 318.777  
www.itmcalarasi.ro
Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 8521
 
A N U N T
 
          Inspectoratul Teritorial de Munca al judetului Calarasi - organizeaza in data de 21 si 23.09.2011(proba scrisa si interviul)  examen/concurs pentru promovarea functionarilor publici de executie in gradul profesional imediat superior celui detinut, dupa cum urmeaza :
 
Serviciul Evidenta Muncii si Indrumare Angajatori si Angajati in Domeniul Relatiilor de Munca
  • 1 post inspector de munca clasa I grad profesional superior
Compartiment Informatică
  • 1 post consilier clasa I grad profesional principal
CONDITII SPECIFICE DE PARTICIPARE :
a)sa aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
b) sa fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performantelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;
c) sa nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiata în condiţiile legii 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
Dosarul de inscriere trebuie sa cuprinda in mod obligatoriu :
- copie dupa carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul resurse umane care sa ateste vechimea in gradul profesional din care avanseaza ;
- copii dupa rapoartele de evaluare din ultimii 2 ani ; 
- formularul de inscriere prevazut in anexa 3 din HG nr.611/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, care se pune la dispozitie prin secretariatul comisiei de concurs.
CONDITII DE DESFASURARE A EXAMENULUI DE PROMOVARE :
19.08.2011 – 08.09.2011 – perioada in care se depun dosarele de înscriere, la sediul institutiei, compartiment Resurse Umane;
- proba scrisa  se va desfasura la sediul institutiei in data de 21.09.2011 ora 10.00 ;
- interviul se va desfasura la sediul institutiei in data de 23.09.2011.
Relatii suplimentare se pot obtine la compartimentul Resurse Umane.
 
Inspector sef,
Lenuta BOMBITA