Examen pentru ocuparea posturilor din Compartimentul Control Securitate şi Sănătate în Muncă supus restructurării, conform O.U.G. 77/2013