Lista informaţiilor clasificate cu caracter secret de serviciu la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Călăraşi

1. Programul de Prevenire a Scurgerii de Informaţii Clasificate deţinute de Inspecţia Muncii şi Inspectoratele Teritoriale de Muncă.
2. Solicitare de includere în sistemul de transport al corespondenţei clasificate / delegaţii specifice.
3. Documente circumscrise planului de mobilizare a economiei naţionale.
4. Documente întocmite în vederea acreditării sistemului informatic.
5. Formularele corespunzătoare anexelor nr. 15, 16 şi 17 din HG nr. 585/2002 completate în vederea obţinerii autorizaţiilor de acces şi a certificatelor de securitate necesare pentru personalul Inspecţiei Muncii şi Inspectoratelor teritoriale de muncă.
6. Documentele de evidenţă privind elaborarea, multiplicarea, păstrarea, procesarea, manipularea, transportul, trimiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate.
7. Documentele primite de la alte instituţii sau agenţi economici, având caracterul de secret de serviciu, stabilit de emitent.
8. Răspunsurile formulate la documentele secret de serviciu trimise de alţi emitenţi care conţin informaţii din documentele de bază.
9. Lista informaţiilor secrete de stat pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi unităţile aflate în subordine, coordonare sau sub autoritatea acestuia.