Lista cu documentele care pot fi puse la dispoziţia cetăţeanului în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

In baza art. 5 din legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, informatiile de interes public care se furnizeaza din oficiu sunt:

1. Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

2. Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

3. Numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

4. Coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;

5. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

6. Programele si strategiile proprii;

7. Lista cuprinzand documentele de interes public:

a) Rapoarte de sinteza trimestriale;

b) Sinteza rezultatelor controalelor / lunar;

c) Situatia contractelor individuale de munca / lunar;

d) Rapoartele sinteza privind rezultatele obtinute in cadrul Campaniei Nationale privind identificarea si combaterea cazurilor fara forme legale / de cate ori este cazul;

e) Raportul anual al activitatii de audit public intern.

8. Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii:

a) Lista societatilor inregistrate ca agenti de ocupare a fortei de munca;

b) Lista agentilor de ocupare a fortei de munca ce nu mai desfasoara activitate.

9. Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

In baza prevederilor art.6 alin. 1 din acelasi act normativ, informatiile de interes public care se furnizează la cerere sunt:

1. Instructiuni ale inspectorului sef;

2. Lista angajatorilor aflati in evidenta I.T.M.;

3. Documentele necesare luarii in evidenta I.T.M. a angajatorilor;

4. Lista angajatorilor care au primit aprobare pentru pastrarea si completarea carnetelor de munca la sediu;

5. Metodologia de lucru pentru obtinerea aprobarii de pastrare si completare a carnetelor de munca pentru angajatorii care solicita acest lucru;

6. Documentele necesare pentru inregistrarea contractelor individuale de munca, respectiv modificarea, suspendarea si incetarea acestora;

7. Numarul carnetelor de munca aflate in getsiunea I.T.M.;

8. Autorizatia de protectia muncii – numai cu privire la existenta sau nu a autorizatiei;

9. Situatia statistica a accidentelor de munca;

10. Numarul sesizarilor penale facute in conditiile legii de I.T.M.;

11. Numarul proceselor verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor;

12. Procesele verbale de cercetare a accidentelor de munca – numai persoanelor implicate in cercetare, inclusiv ascendentilor sau descendentilor victimei, in cazul in care victima a decedat, respectiv institutii ale statului, societati de asigurare;

13. Lista agentilor economici autorizati ( toxice, explozive, fitosanitare );

14. Lista persoanelor fizice si juridice abilitate sa desfasoare activitati de protectia muncii;

15. Raportul desfasurarii Saptamanii Europene;

16. Materiale informative ( ghiduri, pliante, brosuri, etc. ) in domeniul de activitate, in masura in care institutia detine astfel de documente;

17. Informatii privind nivelurile taxelor care se platesc, in conditiile legii, pentru serviciile prestate de I.T.M.;

18. Numarul sesizarilor primite spre solutionare;

19. Relatiile de colaborare sau parteneriat cu autoritatile publice din tara sau strainatate;

20. Numarul posturilor vacante;

21. Certificate / adeverinte in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 33/2002.