Rezultatul probei scrise la examenul de promovare in grad imediat superior celui detinut