Model cerere solicitare informații de interes public

 

 

CERERE

Către

Inspectoratul Teritorial de Muncă Călăraşi,
 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):

..............................................................................................................

..............................................................................................................

...............................................................................................................

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate, în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional):

.................................................................................................................

Sunt dispus să plătesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

Vă mulţumesc pentru solicitudine,

.......................................

(semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului ............................................................
Adresa ..........................................................
Profesia (opţional) .......................................
Telefon (opţional) ........................................

Fax (opţional) ..............................................