Modalitatea de contestare a deciziei și formularele aferente pentru reclamație administrativă (refuz și netrimitere în termen legal)

MODEL RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (1)
 
Denumirea autoritatii sau institutiei publice: ...............................................................
Adresa: ...............................................................................................................
Data: .............................................
Stimate domnule/Stimata doamna.................................................................
Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii privind liberul acces la informatiile de
interes public, întrucât la cererea numarul............ din data de........... am primit un raspuns negativ, la
data de............, într-o scrisoare semnata de............................................................ (completati numele
respectivului functionar).
 
 
Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele:
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................................................... .............................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Documentele solicitate se încadreaza în categoria informatiilor de interes public din urmatoarele
considerente:..........................................................................................................
................................................................................................................................
 
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informatiile de interes public solicitate în
scris/în format electronic, considerând ca dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.
Va multumesc pentru solicitudine,
..................................
(semnatura petentului)
 
 
Numele si adresa petentului: .................................................................
Adresa: .................................................................................................
Telefon: .......................................
Fax: .............................................